.

2014/2015 évadzáró

Belépés   

E-mail:

Jelszó:

TAO


2014-15 jégkorong sportfejlesztési terv 

 

 


Kérelem: KE02758/2013/MJSZ

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját 

(abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). 

A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 

-

A Petőfi Tömegsport Egyesület fő célkitűzése, sportfejlesztési programjának megvalósítása ezen belül az utánpótlás nevelésen keresztül tovább folytassuk Tatabányán a jégkorong sportág dinamikus fejlesztését és végrehajtsuk jégpálya test befedését és korszerűsítését. Ennek keretében:
1. Az egyesület regisztrált sportolói létszámának növelése 15 főről minimum 30-35 főre A kiválasztási rendszer megerősítése. A kiöregedett U10 csapat U12-es csapat további felkészítése és versenyeztetése, az U10 csapat létszámának pótlása U8 csapat létrehozása és versenyeztetése 25-20 fővel.
2. A megállapított kvóta alapján szükséges védőfelszerelések, eszközök felszerelés beszerzés. A használható kinőtt felszerelések elosztása.
3.A létesítmény korszerűsítése az infrastruktúra fejlesztés: a 60m x 30m-es pálya test befedése ( KE00009/MJSZ pályázatban szerepel), Az összevont engedélyezési eljárás befejezésével el kell kezdeni a kivitelezés I. ütemét.
4. A fejlesztések hatására a jégórák számának változásával kell számolni. Szükség esetén Tát, Győr pályáit igénybe kell venni edzés és mérkőzés céljára. A szezon kezdete előtt (szeptember vége október eleje) egy alkalommal 3-4 napos intenzív edzőtábor szervezése szükséges Győrbe,Tát és / vagy Érsekújvárba.
5. A jégkorong sportág végleges meghonosításának megerősítése Tatabányán a felmenő rendszerben történő fejlesztéssel.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása 

­:

A 2012-13, 2013-2014 versenyidényekben a tatabányai a PTSE Polipok, a TAO támogatásnak és saját erőnek köszönhetően újjászervezte a jégkorong szakosztályát. Az U10 korosztályban vettünk részt a MJSZ versenyrendszerében 19 regisztrált játékossal. E mellett további utánpótlás korú játékosaink is vannak, akiket nem tudtunk a megfelelő létszámok miatt indítani a MJSZ versenyrendszerében. Foglalkozni kell e "vegyes" korosztály megfelelő versenyeztetésével. Az edzések lehetőségét biztosítjuk számukra. Ebben a szezonban 4 fő U8 korú játékosunk volt, akik engedéllyel „feljátszhattak” az U10 –be. Az U12 korú játékosok száma 10 fő volt. A nagyobbak, akik 12 -16 évesek, 15főt tettek ki. Ezen a módon a jeges szezont 35 fő utánpótláskorú játékossal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tatán is.
Az U10–es csapatunk, elfogulatlanság nélkül állíthatjuk, hogy eredményes jeges szezont zárt, reméljük az U12 csoportban is helyt tudnak állni.
2014. január 25-én rendeztük meg a tatabányai tornánkat. Alaposan felkészültünk a rendezvényre és sikerült bizonyítani , hogy tudunk
szervezni. Végre az időjárás is segített bennünket és igazi téli időben 8 csapat részvételével sikeresen rendezhettük meg hazai tornánkat. Továbbra is gondot jelentenek az infrastrukturális (öltöző) hiányosságok. U10 csapatunkkal 3 korcsoportos tornán vettünk rész és 4 alkalommal edzőmérkőzést is játszottunk idegeneben.

Meg kell említeni, hogy bár szorosan nem tartoznak az egyesületünk tagságához, de a tatabányai jégkorongozás fennmaradásában és
újraindításában nagy szerepet játszottak az egykori Tatabányai Polipok OB II. csapatának tagjai. Edzés lehetősége ma is fennáll részükre támogatásukra továbbra is számítunk.
Létesítmény : A városi műjégpálya 2000 m2-es 50%-os beépítettségű és kihasználtságú szociális és műszaki épülettel rendelkezik.
Szabvány méretű fedetlen jégpálya test 22km-nyi csövezése megfelelő állagú. Az elavult palánkot az üzemeltető beruházásában sikerült lecserélni. Tejesen elkészíteni plexi felhelyezésével csak a befedést követően lehetséges.
A pálya hűtőgépészete korszerű ,a jégkészítő gépekel együtt működőképesek.

Összefoglalva: a jelenlegi elégtelen infrastruktúrális feltételek ellenére, a TAO támogatásnak köszönhetően, újraindult Tatabányán a
jégkorongélet. Kialakult egy motivált közösség a gyerekekből és szüleikből, az egyesület munkatársaiból és az egykori OB II.
játékosokból. Együttműködési megállapodás keretében a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel közösen gondoskodunk az
utánpótlásunkról. Közösen tudunk és akarunk tenni a tatabányai jégkorong további fejlődéséért. Jövőbeni munkánk meghatározó alapja
a megfelelő fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmény felépítése.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai 

tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik 

áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 

2013/2014-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) 

­:

A tatabányai jégpályát alkalmassá kell tenni az U10-nél idősebb korosztályok számára mérkőzések lejátszására. A nyitott pálya miatt a jég
minősége sok esetben nem megfelelő és az edzéslehetőségeket is nagymértékben szűkíti a kedvezőtlen időjárás. A szezonban is edzések maradtak el a kedvezőtlen időjárás miatt, A palánk félig kész állapotban lényegesen biztonságosabb mint elődje. Jégkorongosok számára fenntartott
öltözőnk és raktárunk nincs, ill. a rendelkezésünkre bocsátott 25 m2-es helységet átmeneti szükség megoldásnak tartjuk. Az építkezés II. üteméig komoly változásra nem számíthatunk. A szükséges sportfelszerelések a MJSZ támogatásnak és a TAO támogatásnak köszönhetően szűkösen, de rendelkezésre állnak, a hiányzó felszereléseket a szülők és az egykori játékosok adták össze. Az A kapukat és az egyéb edzéseszközöket társadalmi munkában a szülők készíttették el. A jeges időszak november elejétől február végéig tart, amely mintegy max. 60 jégórát tesz lehetővé. Ez a fejlődés szempontjából nem kedvező mennyiség. Az „off ice” szezonban a jégpálya zárva van és nagyon hiányzik a munka folyamatosságához az „in line” borítás beszerzésérő nem mondtunk le, de realitása a fejlesztés befejezését követően van.
Jelenleg a jégpálya a fejlesztését két ütemben képzeljük el. I ütemben a már megnyert TAO támogatási és önkormányzati forrásra támaszkodó pályatest befedése és II. ütemben a régi épületet magába foglaló felújított belterű létesítmény megvalósítása a cél.Remélhetően a TAO források / 174mill / begyűjtése lehetőséget ad a kivitelezés 2014 évi megkezdésére. A tervezési és hatoségi engedélyezési munkák befejezéséhez közeledünk így elvi lehetősé adott a kivitelezés megkezdésének.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 

­:

2014-2015
Célkitűzés: A tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő fejlesztésének folytatása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében.
Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb
bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. A 2014/15 versenyévadban az U12 csapat mellett az U8
csapat élétre hozását és elindítását tervezzük, amelyek részt vesznek a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Az U10 korosztály
számára /ahol jelenleg nincs teljes létszámú csapatunk/ nem tudunk csapatot indítani a mini tornákon. A kiválasztás /5- 6-7-évesekkörében / személyi feltételeit 1 fő edző foglalkoztatásával, megerősítjük.
Együttműködést alakítottunk ki megállapodás keretében a helyi Tatbányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel, amely egyben jelentős
tömegbázisa a szakosztályunknak.
A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat fenntartása. A kedvtelési célú felnőtt jégkorongozók
számára sportolási lehetőség biztosítsa.
A szakmai program ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 120 jeges napok számát szeretnénk, ha az
üzemeltető a fedéssel 180 napra tudná növelni, amely kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az „off
ice” időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő
játékok. A palánkvásárlással a jeges szezon minimális követelményei teljesülnek, az in line borítással a létesítmény egész éves
működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni.
A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek
hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további
fejlesztési terveknek.
Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak.
Stratégiai partnereink: Tatabánya Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Gold-Fitt Kft. a pálya üzemeltetője támogatják
programunkat.
A 30 fő versenyrendszerben induló U8 és U12 korcsoport mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág
elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így
tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban.
2014/2015
Célkitűzés: A szakmai munka folytatása az U8 korcsoportok további versenyeztetésének megszervezése és az U12 csapat felmenő rendszerből adódó elindítása szakmai személyi és felszerelés feltételek biztosítása.
Távlati célkitűzéseink a pálya fedését és a kiszolgáló épület átalakítását követően a "jeges napközi" elindítása, amely a gyerekek fizikális fejlesztése és edzése mellett hangsúlyt helyez a mentális fejlesztésükre és személyiségük széleskörű fejlesztésére. A jeges napközi lényege, hogya jelenleg már sportoló gyerekeknek ne kelljen iskolát változtatniuk, hanem ki-ki saját iskolájában elvégezve a délelőtti tanulmányait, ebéd után a jégpályán végezné el a másnapra való felkészülést és edzésen venne részt.
A két fő tevékenység mellett a szabadidő hasznos eltöltését, és személyre szabott, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat is kívánunk szervezni. A délelőtti órák alkalmasak óvodák és iskolák számára, hogy jeges testnevelés foglalkozásokat szervezzenek, amelyben a „jeges napközi” nevelői és edzői is segítséget nyújtanak.
Infrastruktúra fejlesztés: a jeges napközi tantermeinek és egyéb helységeinek kialakítása, további szükséges felszerelések beszerzése.
A jeges napközi infrastruktúrális feltételei: Tanterem (2 ) , Öltöző (4), Szertár (1), sporteszközök, iskolabusz. A komplex jeges napközi
programmal a sport és a tanulás kiegészítik egymást és a családok számára nem jelent plusz terhet gyermekük sportolása és taníttatása (különórák).
A pálya fedése és a kiszolgáló létesítmény fejlesztése további tematikus programok szervezésére nyújt lehetőséget: sporttáborok télen
és nyáron, amatőr jégkorongtornák és jeges programok szervezése.
A 2015-16 szezontól a jeges napköziben 2 fő edző – pedagógus alkalmazását tervezzük.
Továbbra is folyamatos: szülői közösség (társadalmi munka), városi testnevelők (szakmai háttérmunka – konzultáció).
A jeges és „off ice” szolgáltatások színvonalának növelésével a pálya piacképesebb termékké válik, amely növeli a saját bevételeit, ezen
keresztül a működés finanszírozhatóságához is hozzájárul.
2016 / 17
Az U8, U10, U12 korosztályok mellett az U14 korosztály elindítása.
Kapcsolatfelvétel valamelyik hokiakadémiával, hogy a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségek adekvát sportági körülmények között
folytathassák ill. kezdhessék meg sportpályafutásukat.
A jeges napközi pedagógusainak 3 főre történő növelése.
Tanterem kapacitás bővítése (1), öltöző bővítés (2), sportszerek és eszközök beszerzése, szinten tartása.
A tömegsport szintű jégkorongozás további fejlesztése, megyei szintű kuparendszerű bajnokság indításával.
2017 / 18
Az U8, U10, U12, U14 korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatlétrehozása.
A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében.
További támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat.
Jeges tagozat létrehozása a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában.
A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében..
A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, financiális háttere lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az
utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, 

valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) 

­:

A Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során.
A szövetség rövid és hosszú távú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek,
az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. A modernizált jégpálya kiteljesítené
utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára
elérhetővé tenni. Kapcsolatot építünk ki a környező korongos egyesületekkel.
Szándékunk a létesítmény feltételek javulásával olyan utánpótlás nevelés folytatni amivel a jégkorong szövetség sportág népszerűsítési ,
tömegesítési elvárásainak megfelelünk. Szakembereink tovább képzésével és a kiöregedett játékosokból új edzők, játékvezetők és
versenybírák kiképzésével számuk növelése, a szakmai munka színvonalának javítása.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi 

és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni 

realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése 

­:

Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten.
Az elmúl két esztendő TAO pályázati lehetősége és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni.
Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott Az elmúlt esztendőben három vállalkozás TAO támogatását sikerült megszerezni ami elegendő volt a keret feltöltéséhez .A 2014 esztendő válasz ad arra a kérdésre - Képesek vagyunk további olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk? Reméljük igen. Az eddigi felajánlások reményt keltőek.
A szakmai munkához szükséges anyagi forrásokat is növelni kell Az egyesület a TAO önrészt biztosító forrásai korlátozottak. Így külső sponzorációt kell bevonni a működési költségek növelhetősége érdekében. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával a működést biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén és korszerű palánk építésében. Az említett pénzügyi társadalmi lehetőségek fenntarthatóak. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul.
Az ipari parkokban erős gazdasági vállalkozások működnek hajlandóak a TAO támogatásról tárgyalni.

 

Zavarban van

 

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE00013/2013/MJSZ Érkezett:

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Vagyoni helyzet

    Bevételek

    Kiadások

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület Gazdálkodási formakód: 529 Adószám: 19890586-2-11 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1953.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark Telefon: 34/311-151 E-mail: info@ptse.hu Fax: 34/311-151 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Németh Péter Kapcsolattartó neve: Németh Petra E-mail: info@ptse.hu E-mail: info@ptse.hu Telefon: 70/3965527 Telefon: 30-68-042-00

Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3

Összes igazolt sportolói létszám 

Kérelem adatai

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Korcsoport Nem Státusz Létszám

Kérelem száma: KE00013/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

1.

2.

3.

Oldalszám: 4

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

A Petőfi Tömegsport Egyesület fő célkitűzése, sportfejlesztési programja a 2012 /13 TAO forrás eredményeire építkezve tovább folytassuk Tatabányán a jégkorong sportág dinamikus fejlesztését és végrehajtsuk jégpálya test befedését és korszerűsítését. Ennek keretében: 1. Az egyesület regisztrált sportolói létszámának növelése 15 főről minimum 30-35 főre. Az U10-es csapat további felkészítése és versenyeztetése, az U8 csapat létrehozása 25-20 fővel. 2. A megállapított kvóta alapján szükséges védőfelszerelések, eszközök felszerelés beszerzése . 3.A létesítmény korszerűsítése az infrastruktúra fejlesztés: a 60mx30m-es pálya test  befedése ( KE00009/MJSZ pályázatban szerepel), az elavult palánk cseréje oly módon, hogy a régi függőleges tartó szerkezetet megtartva arra új korszerű anyagból készített palánk elemek, ajtók és korong védő plexi kerüljön felszerelésre. A meglévő 2 db öltözőben , a vizesblokk felújítása és megfelelő méretű öltöző, vetkőző és tároló berendezések elhelyezése. 4. A fejlesztések hatására a csapatonkénti jelenlegi 48 óra szezon jégórák számának 144 órára való növelése, a tatabányai jeges szezon két hónapos kitolásával. Szükség esetén a pályabérlétet Tát,  Győr pályáira is kiterjesztése. A szezon kezdete előtt (szeptember vége október eleje) egy alkalommal  3-4 napos intenzív edzőtábor szervezése Győrbe,Tát és / vagy Érsekújvárba. 5. A jégkorong sportág végleges meghonosításának megerősítése Tatabányán a felmenő rendszerben történő fejlesztéssel.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A 2012-13 versenyidényben a tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület, a tárgyévi TAO támogatásnakés saját erő előtere tésének köszönhetően  újjászervezte  a jégkorong szakosztályát. Az U10 korosztályban vettünk részt a MJSZ versenyrendszerében 19 regisztrált játékossal. E mellett további utánpótlás korú játékosaink is vannak, akiket nem tudtunk a megfelelő infrastrukturális és sportfelszerelések hiányában és főként az ezen okokból eredő hátrányok miatt indítani a MJSZ versenyrendszerében. Azonban a jégkorong tatabányai meghonosodása és a tömegbázis fejlesztése érdekében fontosnak tartottuk, hogy velük is foglalkozzunk és úgymond ne engedjük szélnek őket, hiszen a korábbi években tömegsport jelleggel az edzőink tartottak nekik edzéseket és szerveztek barátságos mérkőzéseket. Ebben a szezonban 4 fő U8 korú játékosunk volt, akik engedéllyel „feljátszhattak” az U10 –be. Az U12 korú játékosok száma 10 fő volt. A nagyobbak, akik 12 -16 évesek, 15főt tettek ki. Ezen a módon a jeges szezont 35 fő utánpótláskorú játékossal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tatán is. Az U10–es csapatunk, elfogulatlanság nélkül állíthatjuk, hogy eredményes jeges szezont zárt, annak ellenére, hogy a csapat gerincét zömmel 8 évnél néhány hónappal idősebb fiúk és lányok alkották és ez volt az első hokis szezonjuk. Részt vettünk a MJSZ által szervezett téli sportágválasztón a Városligetben, amelyre a szülőkkel együtt mintegy 50 főt utaztattunk el és bemutató edzést is tartottunk, nem beszélve arról a nagy élményről, amelyben az U10-es gyerekeink részesültek, hogy együtt játszhattak a női válogatott néhány tagjával. 2013. február 2-án játszottuk a Széna téri U10 tornán az első bajnoki mérkőzésünket, amely egyben felmérése is volt annak, hogy hol tartunk a munkában. 2013. február 9-én a KMH táti tornáján szerepeltünk, ahol szintén a tapasztalatszerzés volt a célunk, de egyértelművé vált, hogy a jégórák hiánya jelenti a legnagyobb differenciát a résztvevő csapatok között, természetesen a mi hátrányunkra. 2013. február 23-án rendeztük meg a tatabányai tornánkat. Alaposan felkészültünk a rendezvényre bizonyítani akartuk, hogy tudunk szervezni azonban az extrém mértékű több napos esőzés  a nyitott pálya miatt a versenybíróság több órás várakozást követően, teljesen jogosan  mérkőzésre alkalmatlanná nyilvánította. A szomorú esemény azonban jobban ráirányította a figyelmet a befedés szükségességére amit a város vezetése is súlyának megfelelően támogat. Mostani pályázatunkban szerepeltetjük a beruházást és korszerűsítést és minden tőlünk telhetőt megteszünk a siker érdekében. 2013. március 2-án Győrben szerepeltünk U10-es tornán, ahol már szoros mérkőzéseket is tudtunk játszani, jóllehet ebben a korosztályban nem számolják a gólokat. Ezzel a tornával a három vállalt mérkőzésünket teljesítettük, azon a módon is, hogy az elmaradt hazai tornánkat itt pótoltuk be. 2013. március 3-án Táton játszottunk nem hivatalos mérkőzést, amely egyben Horváth Ferenc Soma kollégánk OKJ sportoktatói gyakorlati vizsgája is volt. Ezen a mérkőzésen már gólokat is szereztek játékosaik és a tisztes helytállásnál többet mutatott a csapat játéka. 2013. március 23-án Veszprémben szerepeltünk egy tornán, ahol a csapat megszerezte az első győzelmét is az idény legutolsó mérkőzésén. Meg kell említeni, hogy bár szorosan nem tartoznak az egyesületünk tagságába, de a tatabányai jégkorongozás  fennmaradásában és újraindításában nagy szerepet játszottak az egykori Tatabányai Polipok OB II. csapatának tagjai, mert nehéz feltételek ellenére önköltséggel életben tartották a városban a jégkorongot és ebben az idényben pedig rengeteg társadalmi munkával segítették a gyerek csapatot, így kézen fekvő volt, hogy az utánpótlás csapatunk is felvegye a Tatabányai Polipok fantázia nevet. Létesítmény : A városi műjégpálya 2000m2-es 50%-os beépítettségű és kihasználtságú szociális és műszaki épülettel rendelkezik. Szabvány méretű fedetlen jégpálya test 22km-nyi csövezése megfelelő állagú. A palánk fával borított elavult cseréje elengedhetetlenül szükséges, a pálya hűtőgépészete korszerű működő képes. Összefoglalva: a jelenlegi elégtelen infrastruktúrális feltételek mellett, a TAO támogatásnak köszönhetően, újraindult Tatabányán a jégkorongélet. Kialakult egy motivált közösség a gyerekekből és szüleikből, az egyesület munkatársaiból és az egykori OB II. játékosokból. Együttműködési megállapodás keretében a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel közösen gondoskodunk az utánpótlásunkról. Közösen tudunk és akarunk tenni a tatabányai jégkorong további fejlődéséért. Jövőbeni munkánk meghatározó  alapja a megfelelő fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmény felépítése.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4.

Oldalszám: 5

A tatabányai jégpálya jelenleg nem alkalmas U10-nél idősebb korosztályok számára jégkorongozásra. A nyitott pálya miatt a jég minősége sok esetben nem megfelelő és az edzéslehetőségeket is nagymértékben szűkíti a kedvezőtlen időjárás. (Csodával határos módon és a résztvevők elszántságának köszönhetően az elmúlt szezonban edzés nem maradt el a kedvezőtlen időjárás miatt, csak a tervezett tatabányai U10 torna). A palánk elavult és kifejezetten alkalmatlan a jégkorongozásra. Jégkorongosok számára fenntartott öltözőnk és raktárunk nincs, ill. a rendelkezésünkre bocsátott 25 m2-es helység nem alkalmas jégkorong öltözőnek, így a gyerekek a melegedőben kénytelenek öltözni, amely nem megfelelő sem sportszakmai, sem higiénés szempontból. A szükséges sportfelszerelések a MJSZ támogatásnak és a TAO támogatásnak köszönhetően szűkösen, de rendelkezésre állnak, a hiányzó felszereléseket a szülők és az egykori játékosok adták össze. A kapukat és az egyéb edzéseszközöket társadalmi munkában a szülők készíttették el. A jeges időszak november elejétől február végéig tart, amely mintegy max. 60 jégórát tesz lehetővé. Ez a fejlődés szempontjából elégtelen mennyiség. Az „off ice” szezonban a jégpálya zárva van és nagyon hiányzik a munka folyamatosságához az „in line” borítás is. A fentiek miatt 2013 nyarán az önkormányzat támogatásával és a TAO forrás igénybevételével egyesületünk szeretné a pályát befedni és a palánkot kicserélni, továbbá az „off ice” időszakra „in line” borítást beszerezni. Minden további szakmai munkának és az előző évi TAO pályázatban megfogalmazott célkitűzéseknek csak ez adhat megfelelő alapot. A jégpályánk fedésének és felújításának elmaradása az idei munkánk eredményének kárba vesztéhez is vezethet, hiszen megfelelő infrastruktúra híján a tatabányai jégkorong sportág fejlesztése, mint sportszakmai projekt nem fenntartható.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

2013 / 14 Célkitűzés: A tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő folytatása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében. Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. A 2013 / 14 versenyévadban az U10 csapat mellett az U8 csapatlétre hozását és elindítását tervezzük, amelyek részt vesznek a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Az U12 korosztály számára / ahol nincs teljes létszámú csapatunk  /a reményeink szerint a létrejövő regionális  bajnokságban is indítani szeretnénk, amely további 12-15 fővel növelheti a regisztrálandó igazolt játékosaink számát. Ez a két korcsoportban 2 x 15 , azaz 30 főt jelent. Szoros együttműködést kívánunk kialakítani megállapodás keretében a helyi Tatbányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel, amely egy a fő tömegbázisa a szakosztályunknak. A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat fenntartása. A kedvtelési célú felnőtt jégkorongozók számára sportolási lehetőség biztosítsa. A szakmai program ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 120  jeges napok számát szeretnénk, ha az üzemeltető a fedéssel 180 napra tudná növelni, amely  kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az „off ice” időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő játékok. A palánkvásárlással a jeges szezon minimális követelményei teljesülnek, az in line borítással a létesítmény egész éves működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni. A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további fejlesztési terveknek. Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak. Stratégiai partnereink: Tatabánya Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Goldfitt Kft.  a pálya üzemeltetője támogatják programunkat. A 30 fő versenyrendszerben induló U8 és  U10 korcsoport mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban.

2014 / 15 Célkitűzés: A szakmai munka folytatása az U8 és U10 korcsoportok további versenyeztetésével és az U12 csapat felmenő rendszerből adódó elindítása. A pálya fedése estén és a kiszolgáló épület átalakításával tervezzük a "jeges napközi" elindítását, amely a gyerekek fizikális fejlesztése és edzése mellett hangsúlyt helyez a mentális fejlesztésükre és személyiségük széleskörű fejlesztésére. A jeges napközi lényege, hogy a jelenleg már sportoló gyerekeknek ne kelljen iskolát változtatniuk, hanem ki-ki saját iskolájában elvégezve a délelőtti tanulmányait, ebéd után a jégpályán végezné el a másnapra való felkészülést és edzésen venne részt. A két fő tevékenység mellett a szabadidő hasznos eltöltését, és személyre szabott, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat is kívánunk szervezni. A délelőtti órák alkalmasak óvodák és iskolák számára, hogy jeges testnevelés foglalkozásokat szervezzenek, amelyben a „jeges napközi” nevelői és edzői is segítséget nyújtanak. Infrastruktúra fejlesztés: a jeges napközi tantermeinek és egyéb helységeinek kialakítása, további szükséges felszerelések beszerzése. A jeges napközi infrastruktúrális feltételei: Tanterem (2 ) , Öltöző (4), Szertár (1), sporteszközök, iskolabusz. A komplex jeges napközi programmal a sport és a tanulás kiegészítik egymást és a családok számára nem jelent plusz terhet gyermekük sportolása és taníttatása (különórák). A pálya fedése és a kiszolgáló létesítmény fejlesztése további tematikus programok szervezésére nyújt lehetőséget: sporttáborok télen és nyáron, amatőr jégkorongtornák és jeges programok szervezése. A 2014/15 szezontól a jeges napköziben 2 fő edző – pedagógus alkalmazását tervezzük. Továbbra is folyamatos: szülői közösség (társadalmi munka), városi testnevelők (szakmai háttérmunka – konzultáció). A jeges és „off ice” szolgáltatások színvonalának növelésével a pálya piacképesebb termékké válik, amely növeli a saját bevételeit, ezen keresztül a működés finanszírozhatóságához is hozzájárul. 

2015 / 16 Az U8, U10, U12 korosztályok mellett az U14 korosztály elindítása. Kapcsolatfelvétel valamelyik hokiakadémiával, hogy a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségek adekvát sportági körülmények között folytathassák ill. kezdhessék meg sportpályafutásukat. A jeges napközi pedagógusainak 3 főre történő növelése. Tanterem kapacitás bővítése (1), öltöző bővítés (2), sportszerek és eszközök beszerzése, szinten tartása. A tömegsport szintű jégkorongozás további fejlesztése, megyei szintű kuparendszerű bajnokság indításával.

2016 / 17 Az U8, U10, U12, U14 korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapat

5.

6.

Oldalszám: 6

létrehozása. A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében. További támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat. Jeges tagozat létrehozása a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában. A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében.. A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, financiális háttere lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során. A szövetség rövid és hosszútávú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek, az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. A modernizált jégpálya kiteljesítené utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára elérhetővé tenni. Szándékunk a létesítmény feltételek javulásával olyan utánpótlás nevelés folytatni amivel a jégkorong szövetség sportág népszerűsítési , tömegesítési elvárásainak megfelelünk. Szakembereink tovább képzésével és a kiöregedett játékosokból új edzők, játékvezetők és versenybírák kiképzésével számuk növelése, a szakmai munka színvonalának javítása.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten. A TAO pályázati lehetőség és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni. Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott. Képesek vagyunk olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk. A szakmai munkához szükséges anyagi források is bővíthetők. A pálya üzemeltetője az  önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával a működést biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén. Az említett  pénzügyi társadalmi lehetőségek fenntarthatóak. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul. Az ipari parkokban erős gazdasági vállalkozások működnek.

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Tervezett felújítási, beruházási érték 2013/14 Megnevezés: palánk Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db 20 320 000 Ft 20 320 000 Ft Indoklás: Régi elavult fábol készült palánk cseréje oly módón, hogy a függőleges tartó oszlopokat megtartjuk és arra korszerű anyagokból készített jó minőségű palánk elemeket szerelünk, 4db személy és 2 db jármű részére szolgáló bejárati ajtóval valamint plexi korong védőt helyezünk el a pálya rövidebb  íves részeire. 2013/14 Megnevezés: öltöző felújítás Típus: Egyéb 2 db 5 080 000 Ft 10 160 000 Ft Indoklás: Elavult öltözők felújítása a korongos felszerelés tárolására is alkalmas fogasrendszer és öltöző padok elhelyezésével. A falak festése és a vizes blokkok felújítása. Összesen 30 480 000 Ft

Időszak Támogatás intenzitás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen 2013/14 70 % 21 793 666 Ft 21 139 857 Ft 217 936 Ft 435 873 Ft 9 340 143 Ft 30 480 000 Ft 31 133 809 Ft Összesen 21 793 666 Ft 21 139 856 Ft 217 936 Ft 435 873 Ft 9 340 143 Ft 30 480 000 Ft 31 133 808 Ft

Időszak Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

2013/14 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 21 793 666 Ft 21 139 857 Ft 217 936 Ft 435 873 Ft 9 340 143 Ft 30 480 000 Ft 31 133 809 Ft

2013/14

ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 21 793 666 Ft 21 139 857 Ft 217 936 Ft 435 873 Ft 9 340 143 Ft 30 480 000 Ft 31 133 809 Ft

Oldalszám: 8

Időszak szerinti összesítés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

2013/14 U8

Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap 98 000 Ft 24 000 Ft 1 464 000 Ft

2013/14 U10

Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

6 hónap 98 000 Ft 24 000 Ft 732 000 Ft

Létrehozás indoklása: A megnövekedett gyerek létszám foglalkoztatása és U8 csaptat kialakítása további szakembebrek foglalkoztatásáz indokolja. Az edzéséket egy időben szbvány méretű pályn tartjuk. U8 és U10 -es csapatokat szeretnénk versenyeztetni.

2013/14

Munkakör: jégkorong menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap 225 000 Ft 60 000 Ft 3 420 000 Ft

2013/14

Munkakör: orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

6 hónap 30 000 Ft 9 000 Ft 234 000 Ft

2013/14

Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi

12 hónap 20 000 Ft 6 000 Ft 312 000 Ft

Létrehozás indoklása: A  TAO könyvelését is az egyesület könyvelője végzi, ám a megnövekedett feladatok és az egyesület anyagi helyzete miatt szükséges a könyvelő bérének emelése. Összesen 471 000 Ft 123 000 Ft 6 162 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 6 162 000 Ft 5 545 800 Ft 616 200 Ft Összesen 6 162 000 Ft 5 545 800 Ft 616 200 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2013/14 ütő 20 darab 5 000 Ft 100 000 Ft 2013/14 korcsolya 5 darab 25 000 Ft 125 000 Ft 2013/14 kék korong 50 darab 600 Ft 30 000 Ft 2013/14 fejvédő 10 darab 35 000 Ft 350 000 Ft 2013/14 mellvédő 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft 2013/14 könyökvédő 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft 2013/14 lábszárvédő 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft 2013/14 nadrág 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft 2013/14 kesztyű 10 darab 15 000 Ft 150 000 Ft 2013/14 mez 10 darab 10 000 Ft 100 000 Ft 2013/14 kapus felszerelés 1 csomag 175 000 Ft 175 000 Ft 2013/14 blokkoló 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft 2013/14 kapura háló 2 darab 35 000 Ft 70 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 1 920 000 Ft 1 728 000 Ft 192 000 Ft Összesen 1 920 000 Ft 1 728 000 Ft 192 000 Ft

Oldalszám: 9

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak szerinti összesítés

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Személyszállítási költségek

Időszak szerinti összesítés

Nevezési költségek

Időszak szerinti összesítés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen 2013/14 Gyógyszerek Táplálék kiegészítők 10 csomag 30 000 Ft 300 000 Ft Összesen 300 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 300 000 Ft 270 000 Ft 30 000 Ft Összesen 300 000 Ft 270 000 Ft 30 000 Ft

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2013/14 városi műjégpálya 20 000 Ft/óra 224 óra/év 4 480 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 4 480 000 Ft 4 032 000 Ft 448 000 Ft Összesen 4 480 000 Ft 4 032 000 Ft 448 000 Ft

Időszak Költség 2013/14 400 000 Ft Összesen 400 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 400 000 Ft 360 000 Ft 40 000 Ft Összesen 400 000 Ft 360 000 Ft 40 000 Ft

Időszak Költség 2013/14 50 000 Ft Összesen 50 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 50 000 Ft 45 000 Ft 5 000 Ft Összesen 50 000 Ft 45 000 Ft 5 000 Ft

Időszak Költség 2013/14 350 000 Ft Összesen 350 000 Ft

Oldalszám: 10

Időszak szerinti összesítés

Szállás és étkezés költsége

Időszak szerinti összesítés

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 350 000 Ft 315 000 Ft 35 000 Ft Összesen 350 000 Ft 315 000 Ft 35 000 Ft

Időszak Költség 2013/14 441 000 Ft Összesen 441 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2013/14 441 000 Ft 396 900 Ft 44 100 Ft Összesen 441 000 Ft 396 900 Ft 44 100 Ft

Időszak Támogatás intenzitás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen 2013/14 90 % 13 039 115 Ft 12 654 209 Ft 130 391 Ft 254 515 Ft 1 448 791 Ft 14 103 000 Ft 14 487 906 Ft Összesen 13 039 115 Ft 12 654 209 Ft 130 391 Ft 254 515 Ft 1 448 791 Ft 14 103 000 Ft 14 487 906 Ft

Oldalszám: 11

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2013 június 15-e és 2014 március 31 között tervezzük.  Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint: - jégkorongcsapat "fenntartása", felszerelés, szakember gárda - a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek - a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása - a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei - adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai.

    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 690 388 Ft

Oldalszám: 12

Indikátorok

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Szakemberek átlagfizetése 99000 Ft 150000 Ft 51,51% Teljes szakember állomány 2 fő 4 fő 100% Licence-szel rendelkező edzők száma 1 fő 2 fő 100% OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma 1 fő 2 fő 100% Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma 1 fő 1 fő 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma 1 darab 1 darab 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény 1 m2 1 m2 0% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 5000 fő 10000 fő 100%

Nézőszám 300 fő 1000 fő 233,33%

Tervek szerint mobil lelátó telepítésével 1000 fő néző elhelyezhető

Korosztály Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés U8 0 fő 0 fő 0% U10 0 fő 0 fő 0% U12 0 fő 0 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

Oldalszám: 13

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 21 793 666 Ft 21 139 857 Ft 217 936 Ft 435 873 Ft 9 340 143 Ft 30 480 000 Ft 31 133 809 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 13 039 115 Ft 12 654 209 Ft 130 391 Ft 254 515 Ft 1 448 791 Ft 14 103 000 Ft 14 487 906 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 34 832 781 Ft 33 794 066 Ft 348 327 Ft 690 388 Ft 10 788 934 Ft 44 583 000 Ft 45 621 715 Ft

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 21 793 666 Ft 21 139 857 Ft 217 936 Ft 435 873 Ft 9 340 143 Ft 30 480 000 Ft 31 133 809 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 13 039 115 Ft 12 654 209 Ft 130 391 Ft 254 515 Ft 1 448 791 Ft 14 103 000 Ft 14 487 906 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 34 832 781 Ft 33 794 066 Ft 348 327 Ft 690 388 Ft 10 788 934 Ft 44 583 000 Ft 45 621 715 Ft

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

A.

B.

C.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A.

B.

C.

D.

Oldalszám: 14

Nyilatkozat

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

E.

F.

16.

17.

Oldalszám: 15

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő

 

Vigyor

 

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem száma: KE00009/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00009/2013/MJSZ-3

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet

    Bevételek

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület Gazdálkodási formakód: 529 Adószám: 19890586-2-11 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1953.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark Telefon: 34/311-151 E-mail: info@ptse.hu Fax: 34/311-151 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Németh Péter Kapcsolattartó neve: Németh Petra E-mail: info@ptse.hu E-mail: info@ptse.hu Telefon: 70/3965527 Telefon: 30-68-042-00

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

Városi Műjégpálya Önkormányzat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkorményzata

Gazdasági társaság Gold Fitt kft. 74 óra felkészülés és versenyeztetés

Csákányospuszta Turistaház Önkormányzat

Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata

Sportszervezet

Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület

Változó felkészülés

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület

2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1

A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégsportjának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsoly pálya  sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.

Gold Fitt kft. 2800 Tatabánya Vágóhíd u 13.

A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede  a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fézisánban is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től  egyesületünk elnökségi tagja.

Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3

    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

Összes igazolt sportolói létszám 

Kérelem adatai

2-Tagdíj 37 000 Ft 35 000 Ft 68 400 Ft 75 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 3 033 000 Ft 178 151 300 Ft 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 9 389 000 Ft 8 825 000 Ft 3 562 000 Ft 3 800 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 2 442 000 Ft 1 834 000 Ft 3 144 000 Ft 2 400 000 Ft Összesen 11 868 000 Ft 10 694 000 Ft 9 807 400 Ft 184 426 300 Ft

Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 687 000 Ft 710 000 Ft 754 000 Ft 760 000 Ft 2-Személyi jellegű ráfordítások 1 242 000 Ft 1 854 000 Ft 3 544 000 Ft 3 650 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 630 000 Ft 681 000 Ft 710 000 Ft 750 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 8 232 000 Ft 6 774 000 Ft 4 799 400 Ft 179 200 000 Ft Összesen 10 791 000 Ft 10 019 000 Ft 9 807 400 Ft 184 360 000 Ft

Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 242 000 Ft Összesen 1 018 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 2 Fő U10 Férfi Amatőr 4 Fő U10 Nő Amatőr 5 Fő U12 Férfi Amatőr 7 Fő U12 Nő Amatőr 4 Fő U14 Férfi Amatőr 7 Fő U16 Férfi Amatőr 1 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő

Kérelem száma: KE00009/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

Oldalszám: 4

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1.

2.

3.

4.

Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

A Tatabányai Műjégpálya 1984 -ben épült közös városi összefogással. Az építés szervezésében jelentős szerepet vállalt egyesületünk a Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület. Csehországi Ceské Budeovicei korongos sport kapcsolataink segítségével jutottunk alapvető műjégpálya építési és üzemeltetési információkhoz. A jégkorong szakosztályunk megalakításával a városban úttörő szerepet vállaltunk a sportág megismertetésében. OB.II. bajnokságban való szereplésünk nagy reményekkel töltött el bennünket, de anyagiak miatt megtorpan a fejlődés. Igazi áttörést jelenthet most a TAO pályázat aminek felhasználásával a 30 éve stagnáló pályát - ütemes megvalósítással - olyan állapotba hozhatjuk, hogy további évtizedekre jól szolgálja majd a város fiatalságát és az ország jégkorong sportját. A fejlesztés legfőbb indoka a pálya fedetlensége. Ma a szabadtéri jégpálya üzemeltetése és kihasználhatósága nem gazdaságos. Már az egyszerű befedése is lehetőséget teremthet a további gazdaságos üzemelésre. Növekedhetnek a jégórák számai, javulhat  a jég-felület hűtésének hatásfoka. A használók komfort érzése is jobb lehet hiszen nincsenek kitéve az időjárás viszontagságának. Lehetőség nyílhat a  jeges sportágak kiszámítható fejlesztésére: gyorskorcsolya edzések és versenyek, jégkorong edzések és mérkőzések szervezésére. A tatai edzőtábor kiváló edzés lehetőségeit kihasználva jégkorong professzionális edzőtáborok szervezésével plusz  bérleti bevételekhez is juthat a létesítmény. A pályázatban foglalt fejlesztések közül legfontosabbnak tartjuk  a pálya befedését 64,3mx34,5mx5,2m csarnokkal. A használhatóságnak egyenes következmény a régi fa palánk le cserélése az új palánkkal való ellátása 60x30 pályamérethez valamint az öltözők felújítása.(KE00013/2013MJSZ pályázatban szerepel) Ezek a létesítmény fejlesztések az egyesület jégkorong szakosztály sportkoncepciójának megvalósítását célzó  alap feltételek.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az 1984-ben 6183m2 területen épített műjégpálya 60x30 pályateste benne a 22km vascsővel jól állta az idő próbáját ma is üzemképes jó állapotú. A palánk fából készült elavult cserére szorul. A létesítmény energia ellátása megfelelő a világítás fejlesztési igényeket kielégítheti.  Az eredetileg a szomszédos vágóhíd hőbázisán üzemelt pályát mára az üzemeltető God Fitt Kft. korszerű 134A jelű gázzal töltött hűtőgépekkel szerelte fel. A kanadai Olimpia és Cseh Destarol jégfelújító gépek a további igényeket is ki tudják szolgálni. A 2753m2-es szociális épület eredetileg 50%-a került beépítésre. A közönség fogadására a megfelelő tér adott. A korcsolya kölcsönző, élező és mellék helységek, a  pénztár a hangosító és az elsősegély nyújtó helységek megfelelő nagyságban kialakításra kerültek és üzemelnek. Az öltözők és azok vizes blokkjai felújításra és fejlesztésre szorulnak figyelembe véve a jégkorong felszerelések tárolásának és raktározásának szabályait. Az egyesületünk kezdettől fogva a városban, a " jövő sportágának tekinti " a jégkorongot. Fejlesztési elképzelések megvalósításának kizárólag az anyagiak és a nyitott  pálya volt az akadálya. A város sport élete színes versenysportja eredményes, a vezetés által támogatott, az utánpótlás szempontjából számításba vehető gyerek létszám elegendő. Az egyesület elhatározott szándéka, hogy intenzív utánpótlás neveléssel fel fejleszti a korongosok táborát (játékosok számát) és kialakítja a sportág  városi  támogatóinak széles körét. Ezen és a város mindenkori gazdasági erejének bázisán alakulhat ki  az igazi "nagy felnőtt csapat"  ami beteljesítheti távlati elképzeléseinket.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A városi jégpálya meglévő körülbelül 400 millió forintnyi beépített értéke és a  működő műszaki tartalma  lehetővé teszi - ma már meg követeli -, hogy viszonylag "kis" ráfordítással - ütemezett éves beruházással, fejlesztéssel egy korszerű gazdaságosan üzemeltethető fedett műjégpályát építsünk Tatabányán  és  ezzel lehetővé tegyük a jégkorong (jeges) sportjának hosszú távú fejlődését. A fejlesztés alapvető célja a következő évtizedekben a pálya gazdaságos üzemeltetése: ennek érdekében be kell fedni a pályatestet, korszerűsíteni kell a meglévő kiszolgáló egységeket, be kell építeni az üresen hagyott (50%) fő épületi területeket. Az üzemeltető Gold Fitt Kft. a befedéshez 2010-ben kész tervekkel rendelkezett. A sajnos lejártak az  engedélyezési és kiviteli tervek, megújításuk folyamatban van azt határidőre elkészítjük és más dokumentumokkal a pályázatunk részeként csatoljuk. A megvalósítás ütemezése: 1. Pályatest befedése 64,3x34,5mx5,2m-es vasszerkezetű és három oldalon szendvics panel borítású csarnokkal. Az új palánk beépítése úgy tervezzük, hogy a régi alap tartókat  felhasználjuk és az új korszerű anyagból készített palánk elemek és ajtók azokra rögzítjük ,  2db  öltöző felújítása (2013-2014) 2. Fő épület szigetelése, nyílászárók cseréjével és a tetőtér szigeteléséve , inline borítás beszerzése és elhelyezése a pályatesten (2015-2016) 3. Tetőtér beépítése: két öltöző és további kiszolgáló helységek(tanterem, iroda, tárgyaló) kialakítása (2017-2018) 4. A csarnok területének bővítésével a nézőtér és további kiszolgáló helységek megépítése (2019-2020)

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A városi műjégpálya több éves ütemezett fejlesztésének elindítását  2013 - 2014 évében tervezzük. 2013 évben - eredményes pályázatot feltételezve - megkezdjük a TAO kötelezettséggel rendelkező jelentős vállalkozások támogatásának realizálását. A pénz eszközök biztosítását.

- június 15-ig elkészülnek az engedélyezési és kiviteli tervek és a szükséges közbeszerzési eljárást követően megkezdődik a kivitelezés folyamata. Közművek kiváltása, áthelyezése, földmunkák, a tartó oszlopok csavarkosarainak elhelyezésére, betonozási munkák. A tartó acél szerkezetek gyártása. A helyi viszonyokhoz igazodó szabvány méretű palánk, gyártása és beszerelése. - augusztus-szeptember  hónapokban: A régi palánk szerelése folytatódik  a régi tartó elemek felhasználásával az új palánk elemeinek

5.

6.

Oldalszám: 6

és az ajtóknak felszerelése történik. Megkezdődik a csarnok tartószerkezetének felállítása, daruzása. A csarnok három oldalfalának és részben a negyedik oldalának, valamint tetejének befedése szendvics panelek segítségével. Az épületben a 2 db öltözőben a vizes blokkok felújítása és az öltöző-vetkőző, tároló eszközök szerelésére kerül sor. - októberben befejeződik a tartószerkezet felállítása az oldalak és tető szendvics paneljeinek szerelése. - novemberben csarnok belső szerelési munkálatainak  befejezése  villany és a szellőzés szerelése. - december 01-én átadást tervezünk. - Tartalék időként a csúszásokra 3 hónapot tervezünk az estleges problémák megoldására a végső határidejéig 2014 03 31-ig van lehetőségünk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Egyesületünk az elmúlt esztendőben a TAO pályázati lehetőségét felhasználva (a stagnáló állapotot követően) kezdett az intenzív sportági fejlesztésbe. A Magyar Jégkorong Szövetséggel egyeztetve kiemelten az utánpótlás nevelést céloztuk. Az alulról építkező fejlesztés megkezdtük. A 2012-13 bajnoki évadban U10 csapatunkat felkészítettük és a szövetségi elvárásoknak megfelelően versenyeztettünk is. Sajnálatosan munkánkat nagyban hátráltatta, lassította a fedett jégpályánk hiánya. További célkitűzésünk elsősorban a létesítmény gond megoldása és ezen keresztül a színvonalas szakmai munka folytatása. Az U8 csapat kialakítása 15-20 új játékos nevelése. Az U10 csapatunk megerősítése szakmai fejlődésének biztosítása versenyeztetése. A vegyes korosztályú 11-16 éves játékosoknak megfelelő versenyeztetési lehetőségről akarunk gondoskodni. Célunk, hogy évek múlva az utánpótlás korosztályos csapatainkat saját nevelésű  játékosaink alkossák és elismert nevelő egyesületként szolgáljuk a honi jégkorongot. A szövetség konkrét jégcsarnok fejlesztési elképzeléseiben a távlatokban szerepelünk. Korábbi években - sajnos sikertelenül - két alkalommal is készítettünk pályázatot a pálya  befedésre. Bízunk abban, hogy  jelen pályázatunk megalapozottabb és sikeres lehet, kellő TAO támogatás bevonásával megvalósítható.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

A fent vázolt program megvalósításának finanszírozását a következő forrásokból tervezzük. Az önrészt a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, közgyűlési döntése alapján biztosítja. (dokumentumok között mellékelve)  A fennmaradó TAO hányadot döntően önkormányzati segítséggel és az egyesület által felkutatott vállalkozások adó felajánlásukból oldjuk meg. A beruházás operatív pénzügyi lebonyolítását egyesületünk elkülönített számláján végezzük. A megvalósítás során a kivitelezési munkákban a közbeszerzési eljárás során nyert fővállalkozáson kívül civil munkavállalók  segítségével is számolunk. Az üzemeltetéshez szükséges pénzt ez idáig is a GoldFitt Kft  biztosította: a jégpálya bevételeiből, bérleti díjakból valamint jelentős önkormányzati támogatásból. Ezen források a jövőben is biztosítottnak látszanak bízva abba, hogy a megnövekedett üzemidő energia felhasználását  a megnövekedett jégidő hasznosításából azok  további bevételből és támogatásokból finanszírozni tudjuk. Feltételezzük, hogy tervezett fejlesztések megvalósulása és annak megítélése nagyságrendi pozitív változást jelent a város és környéke lakosságának körében. A kulturált szolgáltatás /az időjárás tényezők kizárása / vonzóbbá teszi a jégpályát és a jeges sportokat. A résztvevő sportolók edzés és verseny lehetőségei és a mérkőzések szervezésének lehetőségei javulnak. Az egyesületünk civil hálózata segítségével  a korongos szimpatizálók körének bővülésével a társadalmi segítség nyújtás lehetőségét is erősödnek ami egyben a fenntarthatóság zálogát is jelentheti. A fejlesztés várható gazdasági, üzemeltetési előnyei: a pálya befedésével az időjárás negatív hatásaik (napfény, eső,hó és a szél) kiküszöbölése a sok energiát igénylő hó letakarításának elhagyása, megtakarítást jelent.  A csarnok negyedik épület felőli oldalának elhagyása a  szellőzést segíti és nagyobb teret eredményez ahol a közönség elhelyezése mobil lelátóval átmenetileg megoldható. A külső negatív hőmérséklet a fagyasztásra gyakorolt hatása kedvező  megtakarítást jelent a hűtőenergia felhasználásnál, míg pozitív hőmérséklet lassabban érvényesül a hűtés során. A csarnok természetes szellőzése is energiát takarít meg. A fejlesztés kockázatának tekintjük: a kedvezőbb lehetőségek hatására a jeges sportágak fokozottabb térhódításával az  igénybe vett jégórák számának növekedését. Ezzel egy időben a közönség, hobbi korcsolyázás lehetőségeinek szűkülésével számolhatunk ami azonban a távlatokban további fejlesztéseket generálhat és újabb beruházás elé állíthatja a várost.

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Létesítmény neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett felújítási, beruházási érték

2013/14 jégcsarnok

Megnevezés: Engedélyezett kiviteli tervek alapján 64,34x34,53x5,2 csarnok építése a jégpálya befedésére. Acél  szerkezetes vázra  három oldalon  szendvics panel boritással. Beltérben, világító testekkel és szellőzéssel szerelve. Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles

Helyrajzi szám: 5200/65,64,63 összevonás alatt 2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 13.

Beruházás kezdete: 2013.06.30. Beruházás vége: 2014.03.31. Üzembehelyezés: 2014.10.15.

242 169 795 Ft

Beruházás indoklása: xy Összesen 242 169 800 Ft

Időszak Támogatás intenzitás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen 2013/14 70 % 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft Összesen 173 155 104 Ft 167 960 464 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 336 Ft 242 169 792 Ft 247 364 448 Ft

Időszak Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

2013/14 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft

2013/14

ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 795 Ft 247 364 445 Ft

Összesen 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft

Oldalszám: 8

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2013. június 15-e és 2014. március 31 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint: - a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek - a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása - a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei - adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai

    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 463 102 Ft

Oldalszám: 9

Indikátorok

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Szakemberek átlagfizetése 99000 Ft 150000 Ft 51,51% Teljes szakember állomány 2 fő 4 fő 100% Licence-szel rendelkező edzők száma 1 fő 2 fő 100% OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma 1 fő 2 fő 100% Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma 1 fő 1 fő 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma 1 darab 1 darab 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény 2000 m2 2000 m2 0% Nem teljesen kihasznált épület. A tetőtér még nincs beépítve. Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 5000 fő 10000 fő 100%

Nézőszám 300 fő 1000 fő 233,33%

Tervek szerint mobil lelátó telepítésével 1000 fő néző elhelyezhető

Korosztály Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés U8 2 fő 15 fő 650% U10 19 fő 25 fő 31,57% U12 12 fő 18 fő 50% U14 7 fő 14 fő 100% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 1 helyezés U10 6 helyezés 3 helyezés U12 0 helyezés 5 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

Oldalszám: 10

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 173 155 111 Ft 167 960 458 Ft 1 731 551 Ft 3 463 102 Ft 74 209 334 Ft 242 169 792 Ft 247 364 445 Ft

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

A.

B.

C.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A.

B.

C.

D.

E.

Oldalszám: 11

Nyilatkozat

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

F.

16.

17.

Oldalszám: 12

hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Határozatlan

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem száma: KE02758/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02758/2013/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület Gazdálkodási formakód: 529 Adószám: 19890586-2-11 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1953.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark Telefon: 34/311-151 E-mail: info@ptse.hu Fax: 34/311-151 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Németh Péter Kapcsolattartó neve: Németh Petra E-mail: info@ptse.hu E-mail: info@ptse.hu Telefon: 70/3965527 Telefon: 30-68-042-00

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

Városi Műjégpálya Önkormányzat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkorményzata

Gazdasági társaság Gold Fitt kft. 74 óra felkészülés és versenyeztetés

Csákányospuszta Turistaház Önkormányzat

Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata

Sportszervezet

Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület

Változó felkészülés

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület

2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1

A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégsportjának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsoly pálya  sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.

Gold Fitt kft. 2800 Tatabánya Vágóhíd u 13.

A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede  a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fézisánban is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től  egyesületünk elnökségi tagja.

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 3

    Bevételek

    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

Összes igazolt sportolói létszám

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 35 000 Ft 68 400 Ft 75 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 3 033 000 Ft 178 151 300 Ft 0 Ft 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 8 825 000 Ft 3 562 000 Ft 3 800 000 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 1 834 000 Ft 3 144 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft Összesen 10 694 000 Ft 9 807 400 Ft 184 426 300 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 710 000 Ft 754 000 Ft 760 000 Ft 0 Ft 2-Személyi jellegű ráfordítások 1 854 000 Ft 3 544 000 Ft 3 650 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 681 000 Ft 710 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 6 774 000 Ft 4 799 400 Ft 179 200 000 Ft 0 Ft Összesen 10 019 000 Ft 9 807 400 Ft 184 360 000 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 242 000 Ft Összesen 1 018 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 2 Fő U10 Férfi Amatőr 4 Fő U10 Nő Amatőr 5 Fő U12 Férfi Amatőr 7 Fő U12 Nő Amatőr 4 Fő U14 Férfi Amatőr 7 Fő U16 Férfi Amatőr 1 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 4

Kérelem adatai

A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Kérelem száma: KE02758/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

1.

2.

3.

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

A Petőfi Tömegsport Egyesület fő célkitűzése, sportfejlesztési programjának megvalósítása ezen belül az utánpótlás nevelésen keresztül tovább folytassuk Tatabányán a jégkorong sportág dinamikus fejlesztését és végrehajtsuk jégpálya test befedését és korszerűsítését. Ennek keretében: 1. Az egyesület regisztrált sportolói létszámának növelése 15 főről minimum 30-35 főre A kiválasztási rendszer megerősítése. A kiöregedett U10 csapat U12-es csapat további felkészítése és versenyeztetése, az U10 csapat létszámának pótlása U8 csapat létrehozása és versenyeztetése 25-20 fővel. 2. A megállapított kvóta alapján szükséges védőfelszerelések, eszközök felszerelés beszerzés. A használható kinőtt felszerelések elosztása. 3.A létesítmény korszerűsítése az infrastruktúra fejlesztés: a 60m x 30m-es pálya test befedése ( KE00009/MJSZ pályázatban szerepel), Az összevont engedélyezési eljárás befejezésével el kell kezdeni a kivitelezés I. ütemét. 4. A fejlesztések hatására a  jégórák számának változásával kell számolni. Szükség esetén Tát, Győr pályáit igénybe kell venni edzés és mérkőzés céljára. A szezon kezdete előtt (szeptember vége október eleje) egy alkalommal 3-4 napos intenzív edzőtábor szervezése szükséges  Győrbe,Tát és / vagy Érsekújvárba. 5. A jégkorong sportág végleges meghonosításának megerősítése Tatabányán a felmenő rendszerben történő fejlesztéssel.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A 2012-13, 2013-2014 versenyidényekben a tatabányai a PTSE Polipok, a TAO támogatásnak és saját erőnek köszönhetően újjászervezte a jégkorong szakosztályát. Az U10 korosztályban vettünk részt a MJSZ versenyrendszerében 19 regisztrált játékossal. E mellett további utánpótlás korú játékosaink is vannak, akiket nem tudtunk a megfelelő létszámok miatt indítani a MJSZ versenyrendszerében. Foglalkozni kell e "vegyes" korosztály megfelelő versenyeztetésével. Az edzések lehetőségét biztosítjuk számukra. Ebben a szezonban 4 fő U8 korú játékosunk volt, akik engedéllyel „feljátszhattak” az U10 –be. Az U12 korú játékosok száma 10 fő volt. A nagyobbak, akik 12 -16 évesek, 15főt tettek ki. Ezen a módon a jeges szezont 35 fő utánpótláskorú játékossal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tatán is. Az U10–es csapatunk, elfogulatlanság nélkül állíthatjuk, hogy eredményes jeges szezont zárt, reméljük az U12 csoportban is helyt tudnak állni. 2014. január 25-én rendeztük meg a tatabányai tornánkat. Alaposan felkészültünk a rendezvényre és sikerült  bizonyítani , hogy tudunk szervezni. Végre az időjárás is segített bennünket és igazi téli időben 8 csapat részvételével sikeresen rendezhettük meg hazai tornánkat.  Továbbra is gondot jelentenek az infrastrukturális (öltöző) hiányosságok. U10 csapatunkkal 3 korcsoportos tornán vettünk rész és 4 alkalommal edzőmérkőzést is játszottunk idegeneben.

Meg kell említeni, hogy bár szorosan nem tartoznak az egyesületünk tagságához, de a tatabányai jégkorongozás fennmaradásában és újraindításában nagy szerepet játszottak az egykori Tatabányai Polipok OB II. csapatának tagjai. Edzés lehetősége ma is fennáll részükre támogatásukra továbbra is számítunk. Létesítmény : A városi műjégpálya 2000 m2-es 50%-os beépítettségű és kihasználtságú szociális és műszaki épülettel rendelkezik. Szabvány méretű fedetlen jégpálya test 22km-nyi csövezése megfelelő állagú. Az elavult palánkot az üzemeltető beruházásában sikerült lecserélni. Tejesen elkészíteni plexi felhelyezésével csak a befedést követően lehetséges. A pálya hűtőgépészete korszerű ,a jégkészítő gépekel együtt működőképesek.

Összefoglalva: a jelenlegi elégtelen infrastruktúrális feltételek ellenére, a TAO támogatásnak köszönhetően, újraindult Tatabányán a jégkorongélet. Kialakult egy motivált közösség a gyerekekből és szüleikből, az egyesület munkatársaiból és az egykori OB II. játékosokból. Együttműködési megállapodás keretében a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel közösen gondoskodunk az utánpótlásunkról. Közösen tudunk és akarunk tenni a tatabányai jégkorong további fejlődéséért. Jövőbeni munkánk meghatározó alapja a megfelelő fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmény felépítése.  

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A tatabányai jégpályát alkalmassá kell tenni az  U10-nél idősebb korosztályok számára mérkőzések lejátszására. A nyitott pálya miatt a jég minősége sok esetben nem megfelelő és az edzéslehetőségeket is nagymértékben szűkíti a kedvezőtlen időjárás. A szezonban is edzések  maradtak el a kedvezőtlen időjárás miatt,  A palánk félig kész állapotban lényegesen biztonságosabb mint elődje. Jégkorongosok számára fenntartott öltözőnk és raktárunk nincs, ill. a rendelkezésünkre bocsátott 25 m2-es helységet átmeneti szükség megoldásnak tartjuk. Az építkezés II. üteméig komoly változásra nem számíthatunk. A szükséges sportfelszerelések a MJSZ támogatásnak és a TAO támogatásnak köszönhetően szűkösen, de rendelkezésre állnak, a hiányzó felszereléseket a szülők és az egykori játékosok adták össze. Az  A kapukat és az egyéb edzéseszközöket társadalmi munkában a szülők készíttették el. A jeges időszak november elejétől február végéig tart, amely mintegy max. 60 jégórát tesz lehetővé. Ez a fejlődés szempontjából nem kedvező mennyiség. Az „off ice” szezonban a jégpálya

4.

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 6

zárva van és nagyon hiányzik a munka folyamatosságához az „in line” borítás beszerzésérő nem mondtunk le, de realitása a fejlesztés befejezését követően van. Jelenleg a jégpálya a fejlesztését két ütemben képzeljük el. I ütemben a már megnyert TAO támogatási és önkormányzati forrásra támaszkodó pályatest befedése és II. ütemben a régi épületet magába foglaló felújított belterű létesítmény megvalósítása a cél.Remélhetően a TAO források / 174mill / begyűjtése lehetőséget ad a kivitelezés 2014 évi megkezdésére. A tervezési és hatoségi engedélyezési munkák befejezéséhez közeledünk így elvi lehetősé adott a kivitelezés megkezdésének.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

2014-2015 Célkitűzés: A tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő fejlesztésének folytatása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében. Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. A 2014/15 versenyévadban az U12 csapat mellett az U8 csapat élétre hozását és elindítását tervezzük, amelyek részt vesznek a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Az U10 korosztály számára /ahol jelenleg nincs teljes létszámú csapatunk/ nem tudunk csapatot indítani a mini tornákon. A kiválasztás /5- 6-7évesekkörében / személyi feltételeit 1 fő edző foglalkoztatásával, megerősítjük. Együttműködést alakítottunk ki megállapodás keretében a helyi Tatbányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel, amely egyben jelentős tömegbázisa a szakosztályunknak. A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat fenntartása. A kedvtelési célú felnőtt jégkorongozók számára sportolási lehetőség biztosítsa. A szakmai program ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 120 jeges napok számát szeretnénk, ha az üzemeltető a fedéssel 180 napra tudná növelni, amely kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az „off ice” időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő játékok. A palánkvásárlással a jeges szezon minimális követelményei teljesülnek, az in line borítással a létesítmény egész éves működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni. A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további fejlesztési terveknek. Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak. Stratégiai partnereink: Tatabánya Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Gold-Fitt Kft. a pálya üzemeltetője támogatják programunkat. A 30 fő versenyrendszerben induló U8 és U12 korcsoport mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban. 2014/2015 Célkitűzés: A szakmai munka folytatása az U8  korcsoportok további versenyeztetésének megszervezése és az U12 csapat felmenő rendszerből adódó elindítása szakmai személyi és felszerelés feltételek biztosítása. Távlati célkitűzéseink a pálya fedését  és a kiszolgáló épület átalakítását követően   a "jeges napközi" elindítása, amely a gyerekek fizikális fejlesztése és edzése mellett hangsúlyt helyez a mentális fejlesztésükre és személyiségük széleskörű fejlesztésére. A jeges napközi lényege, hogya jelenleg már sportoló gyerekeknek ne kelljen iskolát változtatniuk, hanem ki-ki saját iskolájában elvégezve a délelőtti tanulmányait, ebéd után a jégpályán végezné el a másnapra való felkészülést és edzésen venne részt. A két fő tevékenység mellett a szabadidő hasznos eltöltését, és személyre szabott, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat is kívánunk szervezni. A délelőtti órák alkalmasak óvodák és iskolák számára, hogy jeges testnevelés foglalkozásokat szervezzenek, amelyben a „jeges napközi” nevelői és edzői is segítséget nyújtanak. Infrastruktúra fejlesztés: a jeges napközi tantermeinek és egyéb helységeinek kialakítása, további szükséges felszerelések beszerzése. A jeges napközi infrastruktúrális feltételei: Tanterem (2 ) , Öltöző (4), Szertár (1), sporteszközök, iskolabusz. A komplex jeges napközi programmal a sport és a tanulás kiegészítik egymást és a családok számára nem jelent plusz terhet gyermekük sportolása és taníttatása (különórák). A pálya fedése és a kiszolgáló létesítmény fejlesztése további tematikus programok szervezésére nyújt lehetőséget: sporttáborok télen és nyáron, amatőr jégkorongtornák és jeges programok szervezése. A 2015-16 szezontól a jeges napköziben 2 fő edző – pedagógus alkalmazását tervezzük. Továbbra is folyamatos: szülői közösség (társadalmi munka), városi testnevelők (szakmai háttérmunka – konzultáció). A jeges és „off ice” szolgáltatások színvonalának növelésével a pálya piacképesebb termékké válik, amely növeli a saját bevételeit, ezen keresztül a működés finanszírozhatóságához is hozzájárul. 2016 / 17 Az U8, U10, U12 korosztályok mellett az U14 korosztály elindítása. Kapcsolatfelvétel valamelyik hokiakadémiával, hogy a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségek adekvát sportági körülmények között folytathassák ill. kezdhessék meg sportpályafutásukat. A jeges napközi pedagógusainak 3 főre történő növelése. Tanterem kapacitás bővítése (1), öltöző bővítés (2), sportszerek és eszközök beszerzése, szinten tartása. A tömegsport szintű jégkorongozás további fejlesztése, megyei szintű kuparendszerű bajnokság indításával. 2017 / 18 Az U8, U10, U12, U14 korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatlétrehozása. A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében. További támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat. Jeges tagozat létrehozása a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában. A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében.. A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, financiális háttere lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

5.

6.

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 7

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során. A szövetség rövid és hosszútávú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek, az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. A modernizált jégpálya kiteljesítené utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára elérhetővé tenni.Kapcsolatot építünk ki a környező korongos egyesületekkel. Szándékunk a létesítmény feltételek javulásával olyan utánpótlás nevelés folytatni amivel a jégkorong szövetség sportág népszerűsítési , tömegesítési elvárásainak megfelelünk. Szakembereink tovább képzésével és a kiöregedett játékosokból új edzők, játékvezetők és versenybírák kiképzésével számuk növelése, a szakmai munka színvonalának javítása.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten. Az elmúl két esztendő TAO pályázati lehetősége és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni. Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott Az elmúlt esztendőben három vállalkozás TAO támogatását sikerült megszerezni ami elegendő volt a keret feltöltéséhez  .A 2014 esztendő válasz ad arra a kérdésre - Képesek vagyunk további olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk? Reméljük igen. Az eddigi felajánlások reményt keltőek. A szakmai munkához szükséges anyagi forrásokat is növelni kell  Az egyesület a TAO önrészt biztosító forrásai korlátozottak. Így külső sponzorációt kell bevonni a működési költségek növelhetősége érdekében. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával a működést biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén és korszerű palánk építésében. Az említett pénzügyi társadalmi lehetőségek fenntarthatóak. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul. Az ipari parkokban erős gazdasági vállalkozások működnek hajlandóak a TAO támogatásról tárgyalni. .

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 8

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak szerinti összesítés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak szerinti összesítés

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

2014/15 U8

Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

6 hónap 175 000 Ft 0 Ft 1 050 000 Ft

2014/15 U12

Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

6 hónap 175 000 Ft 0 Ft 1 050 000 Ft

Létrehozás indoklása: Az utánpótlás nevelés eredményeképpen U 10-es csapatunk egy korosztállyal feljebb U12-be lépett.

2014/15

Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

6 hónap 175 000 Ft 0 Ft 1 050 000 Ft

Összesen 525 000 Ft 0 Ft 3 150 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 3 150 000 Ft 2 835 000 Ft 315 000 Ft Összesen 3 150 000 Ft 2 835 000 Ft 315 000 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2014/15 U8 jégkorong ütő 20 darab 3 000 Ft 60 000 Ft 2014/15 U12 korcsolya 14 pár 15 000 Ft 210 000 Ft 2014/15 U12 fejvédő 14 darab 20 000 Ft 280 000 Ft 2014/15 U12 könyökvédő 14 pár 15 000 Ft 210 000 Ft 2014/15 U10 lábszárvédő 14 pár 20 000 Ft 280 000 Ft 2014/15 U12 nadrág 14 darab 20 000 Ft 280 000 Ft 2014/15 U12 mellvédő 14 darab 20 000 Ft 280 000 Ft 2014/15 U12 kesztyű 14 pár 15 000 Ft 210 000 Ft Összesen 1 810 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 1 810 000 Ft 1 629 000 Ft 181 000 Ft Összesen 1 810 000 Ft 1 629 000 Ft 181 000 Ft

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2014/15 Városi Műjégpálya 20 000 Ft/óra 110 óra/év 2 200 000 Ft Összesen 2 200 000 Ft

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 9

Időszak szerinti összesítés

Személyszállítási költségek

Időszak szerinti összesítés

Nevezési költségek

Időszak szerinti összesítés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak szerinti összesítés

Szállás és étkezés költsége

Időszak szerinti összesítés

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 2 200 000 Ft 1 980 000 Ft 220 000 Ft Összesen 2 200 000 Ft 1 980 000 Ft 220 000 Ft

Időszak Költség 2014/15 1 150 000 Ft Összesen 1 150 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 1 150 000 Ft 1 035 000 Ft 115 000 Ft Összesen 1 150 000 Ft 1 035 000 Ft 115 000 Ft

Időszak Költség 2014/15 40 000 Ft Összesen 40 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 40 000 Ft 36 000 Ft 4 000 Ft Összesen 40 000 Ft 36 000 Ft 4 000 Ft

Időszak Költség 2014/15 600 000 Ft Összesen 600 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 600 000 Ft 540 000 Ft 60 000 Ft Összesen 600 000 Ft 540 000 Ft 60 000 Ft

Időszak Költség 2014/15 520 000 Ft Összesen 520 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2014/15 520 000 Ft 468 000 Ft 52 000 Ft Összesen 520 000 Ft 468 000 Ft 52 000 Ft

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 10

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Támogatás intenzitás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen 2014/15 90 % 8 759 506 Ft 8 496 721 Ft 87 595 Ft 175 190 Ft 973 279 Ft 9 470 000 Ft 9 732 785 Ft Összesen 8 759 506 Ft 8 496 721 Ft 87 595 Ft 175 190 Ft 973 279 Ft 9 470 000 Ft 9 732 785 Ft

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 11

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2014 június 15-e és 2015 március 31 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint: - jégkorongcsapat "fenntartása", felszerelés, szakember gárda - a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek - a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása - a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei - adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai. - a projekt elszámolásának elkészítésével és továbbításának kiadásai Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségeket 233556Ft kiadással tervezzük

    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 175 190 Ft

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 12

Indikátorok

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Nézőszám 50 fő 100 fő 100% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 0 fő 0 fő 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény 0 m2 0 m2 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma 0 darab 0 darab 0% Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma 2 fő 2 fő 0% OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma 0 fő 1 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma 1 fő 2 fő 100% Teljes szakember állomány 2 fő 4 fő 100% Szakemberek átlagfizetése 60000 Ft 100000 Ft 66,66%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés U8 4 fő 12 fő 200% U10 10 fő 13 fő 30% U12 4 fő 11 fő 175% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 15 helyezés 8 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 10 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 13

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 8 759 506 Ft 8 496 721 Ft 87 595 Ft 175 190 Ft 973 279 Ft 9 470 000 Ft 9 732 785 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 8 759 506 Ft 8 496 721 Ft 87 595 Ft 175 190 Ft 973 279 Ft 9 470 000 Ft 9 732 785 Ft

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 8 759 506 Ft 8 496 721 Ft 87 595 Ft 175 190 Ft 973 279 Ft 9 470 000 Ft 9 732 785 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 8 759 506 Ft 8 496 721 Ft 87 595 Ft 175 190 Ft 973 279 Ft 9 470 000 Ft 9 732 785 Ft

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

A.

B.

C.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A.

B.

C.

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 14

Nyilatkozat

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

D.

E.

F.

16.

17.

Kérelem adatlap 2014.06.16.

Oldalszám: 15

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által

 

Ártatlan

 

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem száma: KE06243/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06243/2015/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: PTSE Gazdálkodási formakód: 529 Adószám: 19890586-1-11 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1953.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark Telefon: 34/311-151 E-mail: info@ptse.hu Fax: 34/311-151 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Németh Péter Kapcsolattartó neve: Németh Petra E-mail: info@ptse.hu E-mail: info@ptse.hu Telefon: 70/3965527 Telefon: 30-68-042-00

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

Városi Műjégpálya Önkormányzat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkorményzata

Gazdasági társaság Gold Fitt kft. 74 óra felkészülés és versenyeztetés

Csákányospuszta Turistaház Önkormányzat

Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata

Sportszervezet

Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület

Változó felkészülés

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület

2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1

A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégsportjának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsoly pálya  sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.

Gold Fitt kft. 2800 Tatabánya Vágóhíd u 13.

A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede  a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fézisánban is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től  egyesületünk elnökségi tagja.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 3

    Bevételek

    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

Összes igazolt sportolói létszám

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 35 000 Ft 68 400 Ft 75 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 3 033 000 Ft 178 151 300 Ft 0 Ft 0 Ft 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 8 825 000 Ft 3 562 000 Ft 3 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami Önkormányzati támogatás 1 834 000 Ft 3 144 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 10 694 000 Ft 9 807 400 Ft 184 426 300 Ft 0 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 710 000 Ft 754 000 Ft 760 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Személyi jellegű ráfordítások 1 854 000 Ft 3 544 000 Ft 3 650 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 681 000 Ft 710 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 6 774 000 Ft 4 799 400 Ft 179 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 10 019 000 Ft 9 807 400 Ft 184 360 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 242 000 Ft Összesen 1 018 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 2 Fő U10 Férfi Amatőr 4 Fő U10 Nő Amatőr 5 Fő U12 Férfi Amatőr 7 Fő U12 Nő Amatőr 4 Fő U14 Férfi Amatőr 7 Fő U16 Férfi Amatőr 1 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 4

Kérelem adatai

A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kérelem száma: KE06243/2015/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

1.

2.

3.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

A Tatabányai Műjégpálya 31 éve épült  városi összefogással a szervezésében jelentős szerepet vállalt egyesületünk a Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület. Csehországi Ceské Budeovicei korongos sport kapcsolataink segítségével jutottunk alapvető műjégpálya építési és üzemeltetési információkhoz. A jégkorong szakosztályunk megalakításával a városban úttörő szerepet vállaltunk a sportág megismertetésében. OB.II. bajnokságban való szereplésünk nagy reményekkel töltött el bennünket, de anyagiak és főként a fedett pályatest hiánya miatt fellődés megtorpant. Igazi áttörést jelentett  a TAO pályázatok  megjelenése. Élve a lehetőséggel ütemezett megvalósítással - a város vezetésének egyetértő támogatásával - először a pályatest befedésére KE 00009/2013/MJSZ számon igazolt pályázatot nyújtottunk be Elképzelésünk a teljes objektum felújítására korszerűsítésére irányul, de az I. ütem tartalmazó pályázatban legfontosabbnak tartjuk a szabvány méretű pálya befedését.  Ez  az egyesület jégkorong szakosztály létének tovább és a fejlődésének alap, feltétele. Ezek után II.ütemmel a teljes felújítással megvalósulhat egy 300 nézőt befogadó egész évben üzemeltethető több sportágnak lehetőséget adó szabadidősport csarnok.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az 1984-ben a város tulajdonát képező 6183m2 területen épített műjégpálya 60x30 pályateste benne a 22km vascsővel jól állta az idő próbáját ma is üzemképes jó állapotú. A palánkot az elmúlt szezon elején az üzemeltető a mai szabályoknak megfelelően részben lecserélte csupán a közönséget védő plexi hiányzik.  A létesítmény energia /villany,gáz/ ellátása megfelelő a  fejlesztési igényeket kielégítheti. Az eredetileg a szomszédos vágóhíd hőbázisán működő pályát mára az üzemeltető God Fitt Kft. korszerű 134A jelű gázzal töltött automatikus vezérlésű hűtőgépekkel szerelte fel. Az elmúl szezonokban / enyhe időjárás esetén / a hűtéssel nem volt gond. A kanadai Olimpia és Cseh Destarol jégfelújító gépek a további igényeket is ki tudják szolgálni. A 2753m2 alapterületű szociális épületnek csak 50%-a került beépítésreaz is felújításra szorul,de a további lehetőségek kihasználására a II.ütembe kerülhet sor. A közönség fogadására a megfelelő tér adott. A korcsolya kölcsönző, élező és mellék helységek, a pénztár a hangosító és az elsősegély nyújtó helységek megfelelő nagyságban kialakításra kerültek és üzemelnek. Az öltözők és azok vizes blokkjai felújításra és fejlesztésre szorulnak figyelembe véve a jégkorong felszerelések tárolásának és raktározásának szabályait. Az egyesületünk kezdettől fogva a városban, a " jövő sportágának tekinti " a jégkorongot. A fejlesztési elképzelések megvalósításának eddig kizárólag az anyagiak voltak. . A város sport élete színes az önkormányzat  vezetése által támogatott. A versenysportja eredményes,  az utánpótlás szempontjából számításba vehető gyerek létszám elegendő. Az egyesület elhatározott szándéka, hogy intenzív utánpótlás neveléssel fel fejleszti a korongosok táborát (játékosok számát) és kialakítja a sportág városi támogatóinak széles körét. Ezen és a város mindenkori gazdasági erejének bázisán alakulhat ki az igazi "nagy felnőtt csapat" ami beteljesítheti távlati elképzeléseinket. A nyert KE00009/2013/MJSZ pályázat biztosította 247 364 445Ft ráfordítási lehetőséget alapul véve egyszerű  csarnok építését kezdeményeztük..(Csatolt dokumentum)  A városi tervtanács igényesebb megjelenést tartott indokoltnak. Ennek értelmében az elmúlt két évben elkészítettük a jégpálya befedés I. ütemének engedélyezési tervét amihez szükség volt a szabályozási terv módósítására. Az önkormányzat közgyülése a  módósítás elfogadásával is biztosította a pálya megnövekedett területi igényét. Elvégeztük valamennyi érdekelt hatósággal és szolgáltatóval az egyeztetéseket. A TAO támogatás begyűjtése során 44 vállalkozást kerestük meg ennek eredménye képpen 88 605 000Ft került az elkülőnített számlánkra.(Csatolt dokumentum) Sajnálatosan rajtunk kívül álló okok miatt a két év a projekt megvalósításához. Kérvénnyel fordúltunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteréhez adjon engedélyt az összeg további felhasználásához.Ezúton is kérjük a MJSZ tisztelt elnökségét kérelmünk támogatására. Jelen pályázatunk az is célozza hogy at eddig befektetett munka és támogatási összegek ne vesszenek kárba. A mai állapot a következő: A pálya építésenek megkezdéséhez hatályos építési engedéllyel rendelkezünk.(Csatolt dokumentum). A város önkormányzatásnak közgyűlése elfogadta a szükséges dokumentumokat.............. ésmnyilatkozott az önrész ...........bitosításáró is..(Csatolt dokumentum) A kiviteli tervek és a költségvetés elkészültek, .(Csatolt dokumentum) az építés megkezdésének csak az anyagiag részbeni vagy teljes összegyüjtése az akadálya. Folyamatban van a kivitelező nyílt pályázattal történő kiválasztása.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A városi műjégpálya meglévő 400 millió forintnyi beépített értéke és a működő műszaki tartalma kötelez és egyben lehetővé teszi - ma már meg követeli -, hogy viszonylag "kis" ráfordítással - ütemezett éves beruházással, fejlesztéssel egy korszerű gazdaságosan üzemeltethető fedett műjégpályát építsünk Tatabányán. Eezzel lehetővé tegyük nemcsak  a jégkorong (jeges) sportjának hosszú távú fejlődését. A fejlesztés alapvető célja a következő évtizedekben a  létesítmény egész éves gazdaságos üzemeltetése. Ennek érdekében be kell fedni a pályatestet, korszerűsíteni kell a meglévő kiszolgáló egységeket, be kell építeni az üresen hagyott (50%) fő épületi területeket. Lényegesnek tartjuk, hogy az I.ütem megvalósulásával  fedett jégpályaként is üzemképes lesz a létesítmény csúpán a kiszolgáló létesítmények szinvonala lesz kifogásolható. 2015/2016 1. I.ütem Pályatest: vasbeton alpokon támaszkodó fedése  ives vasszerkezettel,  szendvics panel borítással északi oldalon vílágitó ablakokkal. A csarnok a  kelti és az épület felöli oldalán nyitott míg nyugati oldala zárt lesz . LED reflektoros világítása az igénykhez igazíthatóan szakaszolható lesz.  Csapadék vízelvezetés elkészítéseis afeledatok közé tartozik.(Csatolt dokumentum) 2017/2018

4.

5.

6.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 6

2. II ütem Fő épület felújítása és egyben csatolása, befogadása a kész csarnok területébe,villamos közművek kiválltása,épület szigetelése,nyílászárok cseréje, öltözők,fürdők és mellékhelységek kialakítása inline borítás beszerzése és az egész éves működés biztosításához..

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A megvalósítás ütemezése: A városi műjégpálya több éves ütemezett fejlesztésének elindítását 2012 évben kezdödött és 2013 - 2014 évadtól végezzük azzal,hogy . 2013 évben - eredményes pályázatot nyertünk - megkezdtük a TAO kötelezettséggel rendelkező jelentős vállalkozások felkutatását a támogatások realilázása érdekében. Elindult az előkészítő munka a végleges terv kialakításához. A pénz eszközök biztosítása a támogatók felkutatása folyamatos felada, de főként az év második felére oktoóberre és novemberre koncentrálódik.. Nem várt esmények jelentkeztek: a csarnok méretei miatt is a város szabályozási tervét módosítani kellett. Az elkészületek az engedélyezési tervek a hatósági engedélyek beszerzése miatt is csak 2015 februárjába kerültek kiadásra. Mára elkészültünk a kiviteli tervekkel is de közben kifutottunk az időből.Megpróbálkoztunk a program módosításával de így sem tudtuk volna az szükséges időt biztosítani a kivitelezéshez.Új tárgyieszköz beruházás felújítás pályázat beadása mellett döntöttünk. Jelen pályázatunk sikere esetén készek vagyunk a kiviteli munkák megindítására /amennyiben pénzügyi akadályok elhárulnak / Lebonyolítjuk  a kivitelezésre kiírt  nyilt pályázatot, kiválasztjuk a legalkalmasabb vállalkozást.Az operativ kivitelezési munkák megkezdésének időpontja a  szükséges anyagiak biztosításának függvénye. Optimális esetben  elkezdődhet az érdemi építkezés néhány közmű áthelyzésével  kiváltásával,  földmunkák végzésével, a tartó oszlopok helyének kifúrásáva,l  csavarkosarainak elhelyezésével, ezután a betonozási munkákra is sor kerül. A tartó acél szerkezetek gyártása folyamatosan végezhető és  megkezdőhet a csarnok tartószerkezetének felállítása, daruzása. A csarnok nyugati falának oldalának, valamint tetejének befedése szendvics panelek segítségével. . - októberben befejeződhet a tartószerkezet felállítása az oldal és tető szendvics paneljeinek szerelése. - novemberben csarnok belső szerelési munkálatainak befejezéseére is sor kerülhet.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Egyesületünk az elmúlt esztendőben a TAO pályázati lehetőségét felhasználva (a stagnáló állapotot követően) kezdett az intenzív sportági fejlesztésbe. A Magyar Jégkorong Szövetséggel egyeztetve kiemelten az utánpótlás nevelést céloztuk. Az alulról építkező fejlesztés megkezdtük. A 2012-13 bajnoki évadban U10 csapatunkat felkészítettük és a szövetségi elvárásoknak megfelelően versenyeztettünk is.2014-15 szezonban az U12 csapat mellet U8 csapatunkkal is rész vettünk tornákon. Sajnálatosan munkánkat nagyban hátráltatta, lassította a fedett jégpályánk hiánya. További célkitűzésünk elsősorban a létesítmény gond megoldása és e-mellett a színvonalas szakmai munka folytatása. Az óvodások rendszeres /heti 2 délelőt/ foglalkoztatása kiválasztás megalapozása. Az U8 csapat fejlesztése 15-20 új játékos nevelésével. Az U12 csapatunk megerősítése szakmai fejlődésének biztosítása versenyeztetése.. Célunk, hogy évek múlva az utánpótlás korosztályos csapatainkat saját  nevelésű játékosaink alkossák és elismert nevelő egyesületként szolgáljuk a honi jégkorongot. A szövetség konkrét jégcsarnok fejlesztési elképzelésünket támogatja. A jövőben a tatai medence térségében egyetlen szabványméretű és fedett jégpályát biztosithatjuk . Korábbi években  két alkalommal is készítettünk -rajtunk kívülálló okokmiatt sajnos sikertelenpályázatot a pálya befedésre. Bízunk abban, hogy jelen pályázatunk megalapozottabb és  kellő TAO támogatás bevonásával megvalósítható sikeres lesz.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

A fent vázolt program költségvetése elkészült.(Csatolt dokumentum) A megvalósítás finanszírozását a következő forrásokból tervezzük. Az önrészt a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, közgyűlési döntése alapján biztosítja. (Csatolt dokumentum) A fennmaradó TAO támogatási hányadot döntően önkormányzati segítséggel és az egyesület által felkutatott vállalkozásokTao felajánlásukból oldjuk meg. A beruházás operatív pénzügyi lebonyolítását megerősítettük. Önyvelő és könyvvizsgáló személyéről godoskodunk. Az egyesületünk elkülönített utófinszírozó számlája és saját a beruházás pénzforgalmának lebonyolítását szolgáló elkülönített számlája rendelkezésre áll.  A kivitelező vállalkozást nyilt pályáztatással - minimum három helyi cég bevonásával - kívánjuk kiválasztani. A pályázat során során nyert fővállalkozáson kívül civilönkéntes  munkavállalók segítségével is számolunk. Az üzemeltetéshez szükséges pénzt ez idáig is a GoldFitt Kft biztosította: a jégpálya bevételeiből, bérleti díjakból valamint jelentős önkormányzati támogatásból. Az üzemeltető számításai alpján az I ütem megvalósulásával az üzemi költségek 30%-al csökkenhetnek.Ezen lehtőségek a jövőben is biztosítottnak látszanak bízva abba, hogy a megnövekedett üzemidő energia felhasználását a megnövekedett jégidő hasznosításából és támogatásokból finanszírozni tudjuk. Feltételezzük,hogy tervezett fejlesztések megvalósulása és annak megítélése nagyságrendi pozitív változást jelent a város és környéke lakosságának körében. A kulturált szolgáltatás /az időjárás tényezők kizárása / vonzóbbá teszi a jégpályát és a jeges sportokat. A résztvevő sportolók edzés és verseny lehetőségei és a mérkőzések szervezésének lehetőségei javulnak. Az egyesületünk civilönkéntesei segítségével a korongos szimpatizálók körének bővülésével a társadalmi segítség nyújtás lehetőségével is számolunk ami egyben a fenntarthatóság zálogát is jelentheti. A fejlesztés várható gazdasági, üzemeltetési előnyei: a pálya befedésével az időjárás negatív hatásaik (napfény, eső,hó és a szél) kiküszöbölése a sok energiát igénylő hó letakarításának elmaradása megtakarítást jelent. A csarnok keleti és az épület felőli oldalának elhagyása a szellőzést segíti és nagyobb teret eredményez ahol a közönség elhelyezése mobil lelátóval átmenetileg is megoldható. A külső negatív hőmérséklet a fagyasztásra gyakorolt hatása kedvező megtakarítást jelent a hűtőenergia felhasználásnál, míg pozitív hőmérséklet lassabban érvényesül a hűtés során. A csarnok természetes szellőzése és világítása is energiát takarít meg. A fejlesztés kockázatának tekintjük: a kedvezőbb lehetőségek hatására a jeges sportágak fokozottabb térhódításával az edzés céljaira igénybe vett jégórák számának növekedését. Ezzel egy időben a közönség, hobbi korcsolyázás lehetőségeinek szűkülésével számolhatunk ami azonban a távlatokban további fejlesztéseket generálhat és újabb beruházás elé állíthatja a várost.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 7

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 8

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Létesítmény neve Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése

Tervezett felújítási, beruházási érték

2015/16 Városi Műjégpálya

Megnevezés: Műjégpálya befedése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles

Helyrajzi szám: 5200/65 2800 Tatabánya, Vágóhíd u 13

Beruházás kezdete: 2015.08.01. Beruházás vége: 2016.07.31. Üzembehelyezés: 2016.11.01.

281 900 300 Ft

Összesen 281 900 300 Ft

Időszak Támogatás intenzitás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen 2015/16 70 % 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft Összesen 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft

Időszak Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

2015/16 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 261 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft

2015/16

ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 261 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft

Összesen 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 261 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 9

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2015. június 15-e és 2016. június 30 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint: - a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek - az operatív megvalósítás során a projekt menedzsment működtetésének finanszírozása - a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei - könyvvizsgálói és más  ellenőrzési feladatok végrehajtásának költségei Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 031260 Ft

    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 031 260 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 10

Indikátorok

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Szakemberek átlagfizetése 90 Ft 120 Ft 33,33% Teljes szakember állomány 3 fő 3 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma 1 fő 1 fő 0% OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma 2 fő 1 fő -50% Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma 2 fő 2 fő 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma 0 darab 1 darab 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény 0 m2 0 m2 0% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 50 fő 150 fő 200% Nézőszám 70 fő 200 fő 185,71%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés U8 0 fő 0 fő 0% U10 0 fő 0 fő 0% U12 0 fő 0 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 7 helyezés U10 0 helyezés 7 helyezés U12 0 helyezés 10 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 11

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 201 563 033 Ft 195 516 143 Ft 2 015 630 Ft 4 031 260 Ft 86 384 157 Ft 281 900 300 Ft 287 947 190 Ft

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

A.

B.

C.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A.

B.

C.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 12

Nyilatkozat

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

D.

E.

F.

16.

17.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 13

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

1.

2.

Kérelem adatlap 2015.06.12.

Oldalszám: 14

Nyilatkozat  Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom

 

Kacsintás

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem száma: KE06378/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06378/2015/MJSZ-3

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 2

A kérelmező adatai

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet

Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: PTSE Gazdálkodási formakód: 529 Adószám: 19890586-1-11 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1953.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark Telefon: 34/311-151 E-mail: info@ptse.hu Fax: 34/311-151 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Németh Péter Kapcsolattartó neve: Németh Petra E-mail: info@ptse.hu E-mail: info@ptse.hu Telefon: 70/3965527 Telefon: 30-68-042-00

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve

Átlagos heti használat

Használat célja

Városi Műjégpálya Önkormányzat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkorményzata

Gazdasági társaság Gold Fitt kft. 74 óra felkészülés és versenyeztetés

Csákányospuszta Turistaház Önkormányzat

Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata

Sportszervezet

Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület

Változó felkészülés

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület

2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1

A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégsportjának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsoly pálya  sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.

Gold Fitt kft. 2800 Tatabánya Vágóhíd u 13.

A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede  a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fézisánban is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től  egyesületünk elnökségi tagja.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 3

    Bevételek

    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

Összes igazolt sportolói létszám

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 35 000 Ft 68 400 Ft 75 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 3 033 000 Ft 178 151 300 Ft 0 Ft 0 Ft 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 8 825 000 Ft 3 562 000 Ft 3 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami Önkormányzati támogatás 1 834 000 Ft 3 144 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 10 694 000 Ft 9 807 400 Ft 184 426 300 Ft 0 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 710 000 Ft 754 000 Ft 760 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Személyi jellegű ráfordítások 1 854 000 Ft 3 544 000 Ft 3 650 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 681 000 Ft 710 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 6 774 000 Ft 4 799 400 Ft 179 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 10 019 000 Ft 9 807 400 Ft 184 360 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 388 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 242 000 Ft Összesen 1 018 000 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 2 Fő U10 Férfi Amatőr 4 Fő U10 Nő Amatőr 5 Fő U12 Férfi Amatőr 7 Fő U12 Nő Amatőr 4 Fő U14 Férfi Amatőr 7 Fő U16 Férfi Amatőr 1 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 4

Kérelem adatai

A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Kérelem száma: KE06378/2015/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

1.

2.

3.

4.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 5

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

Jelenleg az egyesület a tatabányai jégpályán (november-február), a táti jégpályán (október, március) és a tatabányai atlétikai komplexumban (Grossics Gyula Stadion, száraz edzések, augusztus-szeptember; április-június) végzi az utánpótlás korú sportolók képzését. Szezon elején 0 szupermini (U8), 2 mini (U10), és 9 előkészítő (U12) korú játékos volt az egyesületben, utóbbiak a Táti Tigrisekkel közös csapatban indultak a korosztályos bajnokságban, ők Tatabányán edzettek. (Egy gyermek eligazolt, kettő abbahagyta a sportot az előző szezonhoz képest). A szezon közepén az előkészítő csapathoz érkezett egy játékos, és távozott egy, mindketten tatabányai illetőségűek. Az U8-as csapat jelenleg 11 főt számlál, 10 fő február hónap folyamán lett leigazolva, február elején kezdte el a sportot, egy játékos már a tavalyi évben is jégkorongozott, de szezon elején nem jelent meg, így regisztrációja a többiekkel együtt történt meg. Az idei szezonban a csapat 3 tornán (fordulóban, mindhárom március hónapban) vett részt. A 11 játékos közül 7 az U10-es (mini) korosztályban résztvevő csapatban is szerepelt, játszott tornán. Két fő „kiöregszik” a jövőre, így 9 játékos marad a következő szezonra. Az U10-es csapat jelenleg 7 főt számlál, közülük 1 játékos a Táti csapatban is részt vett előkészítő (U12) mérkőzésen. 5 játékos február hónapban lett leigazolva, akkor kezdték a sportot. A csapat februárban 1, márciusban 2 U10-es tornán (fordulóban) vett részt, jelenleg áprilisban 1 torna van tervezve nekik. Mivel a csapat nem teljes létszámú, így az alacsonyabb korosztályú játékosok is részt vettek a tornákon, a szabályokkal összhangban. 5 játékos öregszik ki a korosztályból, 2 játékos jön fel alacsonyabb korosztályból a következő szezonra. A játékosok felszerelését a központi támogatásból fedezte az egyesület, illetve a korábbi játékosok által használt, kinőtt felszereléseket használják a gyerekek, természetesen nagyobb méretű felszerelések is kerültek beszerzésre pótolván a hiányzókat. Az újonnan igazolt játékosok (főként az U8-as korosztályban) az egyesület által szervezett iskolás-óvodás korcsolyaoktatásból kerültek be a rendszerbe. Az egyesület (a táti csapatban játszó U12-es játékosokkal együtt) jelenleg 27 játékost számlál.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A jégpálya fedésénél szakmai cél elsősorban az állandó jeges edzés és mérkőzéslehetőség biztosítása a tatabányai jégkorong számára, a jelenlegi heti 3 edzés (5 óra) helyett akár heti 5 edzés (10 óra) [a három említett korosztály számára összesen értendőek a számok], emellett a szezon is hosszabb lehetne (jelenleg november és február között van jég, az is változó minőséggel). A bizonytalan időjárás nagymértékben hátráltatja a szakmai előrehaladást, illetve a játékosok fejlődését, a permanens lehetőségek biztosítanák a megfelelő minőségű és mennyiségű munkalehetőséget a gyerekek számára. A szezon meghosszabbodna (szeptember/október-március/április), amely elősegítené a gyermekek adekvát képzését, valamint csökkentené hátrányukat a „rendes” (fedett jégpályával rendelkező) csapatokkal szemben.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A következő szezonban is folytatni kívánjuk a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) által is támogatott LTP és LTAD rendszerek alapján történő képzést, ennek érdekében bővíteni kívánjuk mind U8-as, mind U10-es korosztályaink játékos létszámát annak érdekében, hogy a tatabányai jégkorong tömegbázisa még inkább kiszélesedjen. A korábbi tervekkel ellentétben (előző támogatási év) a szezonban sikerült az U8-as csapaton felül U10-es csapatot is indítani, a következő szezonban célunk, hogy mindkét korosztályban legalább egy csapatunk részt vegyen a szövetség által rendezett tornákon. U12-es játékosaink terveink szerint a következő szezonban is a Táti Tigrisek csapatával közösen szerepelnek az U12-es bajnokságban. A jeges képzés (alap (U8-U10) és bővített (U12) képzési blokk ’Géczi’) keretében a szezonban megkezdődött a játékosok atlétikus alapképzése is (a korábbiak mellett pl.: görkorcsolya, inline, …), különös figyelemmel az emberi egyedfejlődés szenzitív időszakaira; ezt a programot a továbbiakban is folytatni kívánjuk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

. 2015 / 16 Az U8, U10, U12 korosztályok játékos állományának fejlesztése. Tovább kell javítani a kapcsolatot a TátiTigrisekkel. El kell érni, hogy a tatabányai pályán is végezzünk közös edzéseket. Feltehetően a csarnoképítése miatt edzéseink jó részét Budapesten Táton Győrbe kell végeznünk. Tovább kell folytatni az óvodások heti két alkalommal történő "edzését" Cél a korcsolyázás megszerettetése, ügyesebb gyerekek kiválasztása és bevonása az alapfokú edzésekben. A három edző foglalkoztatása továbbra is szükséges. Az U8, U10, U12, korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatok felé történő írányítása. A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében további támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat. 5. 6. Kérelem adatlap 2015.04.29.

5.

6.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 6

Oldalszám: 6 További tárgyalásokat kell folytatni az önkormányzat illetékeseivel a hockey tagozat létrehozásaban a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában. A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, financiális háttere lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során. A szövetség rövid és hosszútávú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek, az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. Rendszeres korcsolya oktatást tartunk óvodások részére ezzel U8 as csapatunk közvetlen utánpótlásá kiválasztáis lehrtőségét kívánjuk biztosítani.. A modernizált jégpálya kiteljesítené utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára elérhetővé tenni.U12-es csapatunk a Táti tigrisekkel szerepelt a korosztályos bajnokságban. Törekvésünk az,hogy önálló korosztályos csapatokat tudjunk a jégre küldeni.Az elmúlt szezonban 3 szakember foglalkozott a gyerekekkel közülük egyiküknek a hazai eléhető legmagasabb végzettsége van.A jővőben is kiemelt helyen szerepel szakembereink képzése, megbecsülése. Gondot fordítottunk három fő beiskolázásával - a versenybírói szekember képzésre is.Továbbra is alpvető célunk az egyesület utánpótlás nevelést erősíteni biztosítani stabilitását szükséges anyagi források biztosításával.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten. A TAO pályázati lehetőség és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni. Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott. Képesek vagyunk olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk. A szakmai munkához szükséges anyagi források is bővíthetők. Az elmúlt három TAO-s évben 3 - 8,4 millióFt-ra tudtuk növelni a támogatásokból befolyt bevételeinket. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával apálya működését biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén és új palánk felszerelésében. Az felsorolt működési forrásaink fenntarthatóak egyesület pénzügyi helyzete stabil. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 7

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak szerinti összesítés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak szerinti összesítés

Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok

Évadra jutó ráfordítás

2015/16 U10

Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

11 hónap 200 000 Ft 24 000 Ft 2 464 000 Ft

2015/16 U8

Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

6 hónap 72 000 Ft 15 000 Ft 522 000 Ft

2015/16 U8

Munkakör: segéd edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

6 hónap 72 000 Ft 15 000 Ft 522 000 Ft

2015/16

Munkakör: projekt menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi

6 hónap 200 000 Ft 24 000 Ft 1 344 000 Ft

Összesen 544 000 Ft 78 000 Ft 4 852 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2015/16 4 852 000 Ft 4 366 800 Ft 485 200 Ft Összesen 4 852 000 Ft 4 366 800 Ft 485 200 Ft

Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2015/16 U8 ütő 6 darab 15 000 Ft 90 000 Ft 2015/16 U8 medicin labda 1 kg 6 darab 8 000 Ft 48 000 Ft 2015/16 U8 ballanca board 2 szett 40 000 Ft 80 000 Ft 2015/16 U8 fekete korong 50 darab 600 Ft 30 000 Ft 2015/16 U8 piros korong 10 darab 600 Ft 6 000 Ft 2015/16 U8 kék korong 10 darab 600 Ft 6 000 Ft 2015/16 U8 floorball labda 5 darab 1 000 Ft 5 000 Ft 2015/16 U8 floorball ütő 12 darab 4 000 Ft 48 000 Ft 2015/16 U8 formaruha 16 darab 16 000 Ft 256 000 Ft 2015/16 U10 ütő 11 darab 10 000 Ft 110 000 Ft 2015/16 U8 pászka 10 darab 2 000 Ft 20 000 Ft Összesen 699 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2015/16 699 000 Ft 629 100 Ft 69 900 Ft Összesen 699 000 Ft 629 100 Ft 69 900 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 8

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak szerinti összesítés

Személyszállítási költségek

Időszak szerinti összesítés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak szerinti összesítés

Szállás és étkezés költsége

Időszak szerinti összesítés

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2015/16 U10 Tatabányai Műjégpálya, Táti edzőtábor 15 000 Ft/óra 70 óra/év 1 050 000 Ft Összesen 1 050 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2015/16 1 050 000 Ft 945 000 Ft 105 000 Ft Összesen 1 050 000 Ft 945 000 Ft 105 000 Ft

Időszak Költség 2015/16 800 000 Ft Összesen 800 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2015/16 800 000 Ft 720 000 Ft 80 000 Ft Összesen 800 000 Ft 720 000 Ft 80 000 Ft

Időszak Költség 2015/16 60 000 Ft Összesen 60 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2015/16 60 000 Ft 54 000 Ft 6 000 Ft Összesen 60 000 Ft 54 000 Ft 6 000 Ft

Időszak Költség 2015/16 100 000 Ft Összesen 100 000 Ft

Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2015/16 100 000 Ft 90 000 Ft 10 000 Ft Összesen 100 000 Ft 90 000 Ft 10 000 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 9

Időszak Támogatás intenzitás

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen 2015/16 90 % 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft Összesen 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 10

Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2015 június 15-e és 2016 március 31 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint: - jégkorongcsapat "fenntartása", felszerelés, szakember gárda - a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek - a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása - a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei - adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai. - gazdálkodás adminisztrációjának megerősítése, mérlegképes könyvelő és könyvvizsgáló    foglalkoztatása

    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 139 874 Ft

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 11

Indikátorok

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Szakemberek átlagfizetése 175000 Ft 200000 Ft 14,28% Teljes szakember állomány 4 fő 4 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma 1 fő 1 fő 0% OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma 2 fő 2 fő 0% Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma 2 fő 2 fő 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma 0 darab 0 darab 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény 0 m2 0 m2 0% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés U8 0 fő 11 fő 0% U10 2 fő 7 fő 250% U12 9 fő 27 fő 200% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály 0 fő 0 fő 0%

Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 7 helyezés U10 0 helyezés 7 helyezés U12 0 helyezés 10 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 12

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft

Jogcím Támogatás összesen

Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás nevelési feladatok támogatása 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 6 993 730 Ft 6 783 919 Ft 69 937 Ft 139 874 Ft 777 082 Ft 7 561 001 Ft 7 770 812 Ft

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

A.

B.

C.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A.

B.

C.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 13

Nyilatkozat

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

D.

E.

F.

16.

17.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

Oldalszám: 14

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

1.

2.

Kérelem adatlap 2015.06.14.

 

Nyilatkozat  Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Oldalszám: 15

 

.Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.

A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. 

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom

 


 

Nyilatkozat  Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról